Wróć na rynek pracy! Zgłoś się do nowego projektu aktywizacji zawodowej

Jesteś osobą bezrobotną, która szuka nowych, pożądanych na rynku pracy kompetencji? A może znasz kogoś, kto boryka się z wykluczeniem społecznym lub trudną sytuacją życiową? Jeśli tak, mamy dla Ciebie świetną wiadomość!

„Druga szansa” to projekt dla osób chcących zdobyć nowe umiejętności i wejść na rynek pracy.  

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

  • Opracowania indywidualnej ścieżki reintegracji;
  • Warsztaty „Kuźnia optymizmu” w formie warsztatów poświęcony m.in. autoprezentacji, komunikacji, negocjacji i radzeniu sobie ze stresem;
  • Warsztaty efektywnego zarządzania finansami osobistymi – edukacja finansowa dotycząca m.in. zarządzania zasobami pieniężnymi, inwestycji, kredytów, pożyczek i ubezpieczeń;
  • Wsparcie psychologiczne, prawne i doradztwo zawodowe – indywidualne konsultacje z psychologiem, prawnikiem i doradcą zawodowym oparte na indywidualnym podejściu, dostosowane do sytuacji życiowej uczestnika;
  • Aktywna integracja zdrowotna – w formie warsztatów w zakresie zdrowego odżywiania i zajęć rehabilitacyjno-usprawniających;
  • Wsparcie „Kuźnia fachowców” – cykl szkoleń zawodowych, zakończonych egzaminem z możliwością uzyskania certyfikatu. Zakres zajęć dostosowany będzie do predyspozycji uczestników, oparty na aktualnym rynku pracy;.
  • Pogotowie pracy – indywidualne pośrednictwo pracy ukierunkowane na aktywny udział uczestnika przy podejmowaniu działań związanych z zatrudnieniem.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
tel. +48 573 375 657
karolina.marchelek@fundacjarc.org.pl


Projekt realizowany jest w partnerstwie w formule międzysektorowej, tj. Fundacja RC (Lider) Gmina Pszczółki (Partner) i instytucja rynku pracy Akademia Presto (Partner).

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego Pomorza (EFS+), Działanie 5.11. Aktywne włączenie społeczne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027).
wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.