Wolontariat młodych na Pomorzu | Raport

Badanie wolontariatu młodzieży szkolnej w województwie pomorskim zostało przeprowadzone w ramach działań Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich. Jest to element szerszego badania pomorskiego wolontariatu prowadzonego w ramach projektu współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030.

Wykonawcą badania i autorką raportu jest Alicja Zajączkowska, badaczka społeczna i ewaluatorka, prezeska zarządu PrePost Consulting sp. z o.o.
Badanie przeprowadzono metodą ankiety elektronicznej w okresie od sierpnia do października 2021 roku.
Link do ankiety: www.prepost.pl/wolontariatszkolny

Zaproszenie do udziału w badaniu zostało skierowane do organizacji pozarządowych zajmujących się wolontariatem oraz instytucji, które rozwijają wolontariat w swoich strukturach, a także do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w województwie pomorskim.

Drogą mailową przeprowadzono dwukrotną wysyłkę zaproszenia do udziału w badaniu do 1150 szkół podstawowych i ponadpodstawowych w województwie pomorskim (dane adresowe pozyskano z bazy Systemu
Informacji Oświatowej 2021 – Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych).
W ramach badania ilościowego pozyskano odpowiedzi od 807 respondentów badania – uczniów i uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa pomorskiego.

Ponieważ uzyskana próba nie była próbą losową i reprezentatywną dla ogółu uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w województwie pomorskim, nie można opisanych wyników uogólniać na całą populację.

Pobierz raport

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.