Wolontariat młodych na Pomorzu | Raport

Badanie wolontariatu młodzieży szkolnej w województwie pomorskim zostało przeprowadzone w ramach działań Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich. Jest to element szerszego badania pomorskiego wolontariatu prowadzonego w ramach projektu współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030.

Wykonawcą badania i autorką raportu jest Alicja Zajączkowska, badaczka społeczna i ewaluatorka, prezeska zarządu PrePost Consulting sp. z o.o.
Badanie przeprowadzono metodą ankiety elektronicznej w okresie od sierpnia do października 2021 roku.
Link do ankiety: www.prepost.pl/wolontariatszkolny

Zaproszenie do udziału w badaniu zostało skierowane do organizacji pozarządowych zajmujących się wolontariatem oraz instytucji, które rozwijają wolontariat w swoich strukturach, a także do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w województwie pomorskim.

Drogą mailową przeprowadzono dwukrotną wysyłkę zaproszenia do udziału w badaniu do 1150 szkół podstawowych i ponadpodstawowych w województwie pomorskim (dane adresowe pozyskano z bazy Systemu
Informacji Oświatowej 2021 – Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych).
W ramach badania ilościowego pozyskano odpowiedzi od 807 respondentów badania – uczniów i uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa pomorskiego.

Ponieważ uzyskana próba nie była próbą losową i reprezentatywną dla ogółu uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w województwie pomorskim, nie można opisanych wyników uogólniać na całą populację.

Pobierz raport

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.