Udział Organizacji Pozarządowych w Procesie Stanowienia Prawa | Wybór tekstów

Publikacja powstała w ramach projektu „Pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach wspomnianego przedsięwzięcia nawiązały współpracę 4 podmioty: Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych (Fundacja RC) z Gdańska, Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, Pracownia Pozarządowa reprezentująca województwo zachodniopomorskie oraz Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z terenu województwa warmińsko – mazurskiego. Tym sposobem udało nam się objąć wsparciem duży obszar północnej części naszego kraju.

Celem, który przyświecał nam w trakcie realizacji projektu, było zwiększenie możliwości aktywnego i merytorycznego uczestnictwa w procesach stanowienia prawa podmiotom tzw. trzeciego sektora. Nasze wspólne doświadczenia wskazują, że dzięki podniesieniu kompetencji swoich przedstawicieli/lek, organizacje pozarządowe mają szanse wzmocnić potencjał merytoryczny i wizerunkowy, stając się bardziej rzetelnym partnerem dla administracji na szczeblu krajowym i regionalnym. Wierzymy, że udział szerszej grupy obywateli/ek w procesach tworzenia prawa przełoży się na wzmocnienie jakości jego stanowienia i decyzji podejmowanych na jego podstawie. Ma to także szansę usprawnić proces programowania działań publicznych, aby decyzje podejmowane na różnych poziomach (także na poziomie centralnym), a dotyczące kształtu danej polityki, zapadały przy jak najszerszym zaangażowaniu interesariuszy i we współpracy z nimi.

Jednak aby ten proces zakończył się sukcesem należy sobie zadać kilka pytań dotyczących tego, jakie są konieczne warunki, aby sektor pozarządowy mógł podjąć wyzwanie, jakim jest równoprawne uczestnictwo w procesie stanowienia prawa. Należy się zastanowić, czy istniejące możliwości podejmowania dialogu są wystarczające i przede wszystkim, czy nasza kultura współpracy wciąż nie pozostawia jednak wiele do życzenia.

Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie dorobku Forów organizowanych w ramach wyżej wspomnianego projektu, zawiera zagadnienia, które wzbudziły najwięcej emocji, pytań czy dyskusji. Nad wyborem tekstów dyskutowaliśmy w ramach Panelu Ekspertów – mamy nadzieję, że okażą się dla Państwa interesujące, a publikacja będzie stanowiła element upowszechniający wiedzę wśród tych, z którymi nie dane nam było zetknąć się w ramach realizowanych działań.

Serdecznie zachęcam do lektury.
Antonina Paplińska – Boczoń
Członkini Panelu Ekspertów

 

 

Redakcja:
Antonina Paplińska-Boczoń
Autorzy:
Antonina Paplińska-Boczoń, Jerzy Boczoń, Krzysztof Stachura, Maria Witecka-Wiese
Grafiki:
Adrianna Wałdoch
Skład i łamanie:
Klara Mirecka

Publikacja powstała w ramach projektu „Pozarządowi eksperci ds. stanowienia
prawa” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacji Rozwój.

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.