Remont dworu Mon Plaisir

 

Od ponad 15 lat siedzibą Fundacji RC jest Dwór Mon Plaisir- letnia rezydencja Uphagenów.
Ale czy wiecie, że z tym budynkiem związany jest spory kawałek historii Gdańska?

Cytując za https://infogdansk.pl/ jego historia jest dość zawiła:

„W XVII stuleciu w obszarze obecnego Wrzeszcza zaczęto wznosić kolejne rezydencje mieszczańskie. Jeden z takich dworów powstał z inicjatywy burmistrza Gabriela von Bömeln, pod koniec tego stulecia majątek nabył Ernest Remus, nieco później właścicielem posesji stał się Jan Uphagen.

Własnością Uphagena były rozległe tereny po obu stronach obecnej Al. Grunwaldzkiej. W obszarze tego rozległego majątku zaaranżowano park, całość z pewnością tworzyła malowniczą kompozycję, skoro do pałacyku przylgnęła nazwa „Mon Plaisir”, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza „moja przyjemność”. W dniu 17 listopada 1802 roku w pałacyku zmarł Jan Uphagen, zgodnie z testamentowym zapisem majątek przejął Johann Carl Ernest, bratanek zmarłego.

Malowniczy dworek został zniszczony (1813) podczas oblężenia Gdańska przez wojska rosyjskie, wkrótce potem ruszyła budowa nowego pałacyku. I ten właśnie budynek istnieje do dzisiaj, od wielu lat funkcjonuje pod adresem Al. Grunwaldzka 5.

Z dawnego wyposażenia przetrwały czarne, drewniane schody, do wnętrza budynku prowadzą autentyczne wrota. Prawdziwy jest też układ wnętrz. W elewacji zabytku zobaczyć można efektowny ryzalit (czyli występ z lica elewacji), przetrwała też weranda z tarasem, bardziej spostrzegawczy obserwator zauważy bogate wykorzystanie motywu liści akantu.

Po II wojnie światowej budynek służył przez pewien czas jako siedziba konsulatu Szwecji. W roku 1973 obiekt wpisano do wojewódzkiego rejestru zabytków. W latach 1976-2001 w zabytkowych wnętrzach zawierano cywilne małżeństwa, stąd nazwa „Pałac Ślubów”, którą zabytek jest niekiedy określany.”

Niestety przez te wszystkie lata miasto nie miało pieniędzy, wykonać koniecznych remontów i sprawić, by ten piękny dwór stał się prawdziwą ozdobą Wrzeszcza.


Na szczęście zaczęliśmy działać!

Składając projekty do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się małymi krokami zadbać o elewację budynku:

Dziś gdy zakończyły się prace III etapu, możemy z dumą przedstawić efekty.

 

W ramach kolejnego III etapu prac, realizowanego w roku 2019 a finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykonano:

– Konserwacje fragmentu elewacji frontowej od północnej ściany szczytowej do ryzalitu – objęła ona konserwację powierzchni tynkowanych wraz z partią cokołową, konserwację dekoracyjnego fryzu międzykondygnacyjnego, konserwację kostkowego gzymsu nad drugą kondygnacją i konserwację drewnianego gzymsu podokapowego wraz z pracami towarzyszącymi.

 

– Konserwację elewacji szczytowej (północno – zachodniej) – obejmującą konserwację powierzchni tynkowanych wraz z partią cokołową, odtworzenie dekoracyjnego fryzu międzykondygnacyjnego, konserwację gzymsu nad drugą kondygnacją i konserwacje drewnianego gzymsu podokapowego wraz z pracami towarzyszącymi.

 

– Konserwację loggii na elewacji północno –  wschodniej od strony dziedzińca – obejmującą całkowity remont wnętrza loggii wraz z odtworzeniem ceramicznej posadzki, konserwację stalowej balustrady.  

 

Teraz czekamy na usunięcie całego rusztowania i czekamy na wyniki kolejnych konkursów, by zająć się podwórzem Pałacu.

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.