Szkolenie: Sprawozdawczość finansowa w NGO

Zapraszamy do udziału w szkoleniu ze sprawozdawczości finansowej w NGO. Czekamy na Ciebie 26 maja 2021r. od godz. 17:00 do 19:30. Prowadząca: Katarzyna Książczak. Uwaga: na szkolenie obowiązują zapisy – w tym celu wypełnij formularz: https://cutt.ly/gbLP2R4

Szkolenie przeprowadzi Katarzyna Książczak, która od 10 lat szkoli organizacje pozarządowe z zakresu szeroko rozumianej rachunkowości i sprawozdawczości, rozwoju i zasad prowadzenia działalności ekonomicznej, sprawozdawczości projektowej z bardzo różnych źródeł, zasad rozliczania zadań publicznych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Katarzyna zapewniła, że w trakcie szkoleń i doradztwa dba o przystępne słownictwo, zrozumiałe dla laika.

Tematyka szkolenia:
📍 sprawozdawczość finansowa NGO za rok 2020,
📍 CIT-8,
📍 ważne dla NGO terminy.

Więcej informacji o Kasi Książczak: Absolwentka finansów i bankowości oraz ekonomii przemysłu na Uniwersytecie Łódzkim. Lata praktyki związanej z księgowością oraz studia podyplomowe na Politechnice Radomskiej zaowocowały certyfikatem na usługowe prowadzenie ksiąg handlowych. Ukończyła szkołę trenerów w Stowarzyszeniu Trenerów Organizacji Pozarządowych – STOP w Warszawie. Przeprowadziła ponad 2000 godzin szkoleń i drugie tyle godzin doradztwa dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Regionalnych Ośrodków EFS, organizacji pozarządowych, firm konsultingowych i jednostek samorządu terytorialnego. Posiada ogromne doświadczenie związane z księgowością, w tym również z księgowością organizacji pozarządowych – na licencji Ministra Finansów prowadzi biuro rachunkowe dla PES.

Spotkanie odbywa się w ramach Gdańskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańska. Pokaż mniej

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.