Szkolenie: Sprawozdawczość finansowa w NGO

Zapraszamy do udziału w szkoleniu ze sprawozdawczości finansowej w NGO. Czekamy na Ciebie 26 maja 2021r. od godz. 17:00 do 19:30. Prowadząca: Katarzyna Książczak. Uwaga: na szkolenie obowiązują zapisy – w tym celu wypełnij formularz: https://cutt.ly/gbLP2R4

Szkolenie przeprowadzi Katarzyna Książczak, która od 10 lat szkoli organizacje pozarządowe z zakresu szeroko rozumianej rachunkowości i sprawozdawczości, rozwoju i zasad prowadzenia działalności ekonomicznej, sprawozdawczości projektowej z bardzo różnych źródeł, zasad rozliczania zadań publicznych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Katarzyna zapewniła, że w trakcie szkoleń i doradztwa dba o przystępne słownictwo, zrozumiałe dla laika.

Tematyka szkolenia:
📍 sprawozdawczość finansowa NGO za rok 2020,
📍 CIT-8,
📍 ważne dla NGO terminy.

Więcej informacji o Kasi Książczak: Absolwentka finansów i bankowości oraz ekonomii przemysłu na Uniwersytecie Łódzkim. Lata praktyki związanej z księgowością oraz studia podyplomowe na Politechnice Radomskiej zaowocowały certyfikatem na usługowe prowadzenie ksiąg handlowych. Ukończyła szkołę trenerów w Stowarzyszeniu Trenerów Organizacji Pozarządowych – STOP w Warszawie. Przeprowadziła ponad 2000 godzin szkoleń i drugie tyle godzin doradztwa dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Regionalnych Ośrodków EFS, organizacji pozarządowych, firm konsultingowych i jednostek samorządu terytorialnego. Posiada ogromne doświadczenie związane z księgowością, w tym również z księgowością organizacji pozarządowych – na licencji Ministra Finansów prowadzi biuro rachunkowe dla PES.

Spotkanie odbywa się w ramach Gdańskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańska. Pokaż mniej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.