Superwizorzy Kompasu

Maciej Bielawski
Animator, doradca, ekspert, trener.

 • od 17 lat zaangażowany w działania społeczne i rozwój społeczności lokalnych;
 • w 2006 roku absolwent Szkoły Trenerów;
 • w 2009 roku absolwent Szkoły Animatorów Społecznych realizowanej przez Stowarzyszenie CAL;
 • w 2014 roku absolwent Szkoły Trenerów w oparciu o proces grupowy (poziom zaawansowany);
 • w 2015 roku absolwent Szkoły Umiejętności Coachingowych;
 • przeprowadzonych ponad 20 ewaluacji projektów z obszarów animacji społecznej, edukacji, ekonomii społecznej;
 • w Stowarzyszeniu ESWIP odpowiada za superwizję pracowników, zwłaszcza animatorów, doradców i trenerów.

Dariusz Ignatowicz
Animator, trener, doradca, edukator.

 • Z wykształcenia magister nauk prawnych;
 • od 2002 roku związany z NGO, członek zarządu Stowarzyszenia Elbląg Europa, następnie od 2013 Forum Animatorów Społecznych;
 • pracował jako animator społeczności lokalnych, grup nieformalnych (młodzież, seniorzy), także grup inicjatywnych i PES w ośrodku OWES (od 2012);
 • prezes podmiotów ekonomii społecznej – Naturalna Żywność sp. z o. o., Spójnik sp. z o. o.;
 • przez 5 lat pracownik Urzędu Miejskiego w Elblągu i Urzędu Marszałkowskiego Warmińsko-Mazurskiego na stanowiskach współpracy z NGO;
 • posiada wieloletnie doświadczenie w pracy animacyjnej, absolwent Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, Menagerów NGO PROMENGO, certyfikowany audytor systemu jakości ISO.

Urszula Trubacz
Psychoterapeutka w trakcie szkolenia, coach, trenerka.

 • założycielka Stowarzyszenia Adelfi, jego Prezeska i główny strateg;
 • absolwentka nauk o rodzinie, trzech kierunków podyplomowych dotyczących ekonomii społecznej, partycypacji społecznej, superwizji i budowania środowisk lokalnych oraz ogólnomenadżerskich;
 • stypendystka Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, licznie nagradzana i wyróżniana m.in. nagrodą marszałka województwa warmińsko – mazurskiego za działalność w zakresie pomocy społecznej;
 • odpowiedzialna za proces rozwojowy własnego zespołu jak i wspierająca proces innych. Autorka programu wspierającego liderów w subregionie ełckim sieciującego obecnie kilkadziesiąt osób.