Fundacja RC

Sprawozdania

Sprawozdania merytoryczne i finansowe Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

Sprawozdanie merytoryczne za 2019

01 stycznia 2019 – 31 grudnia 2019 roku

Sprawozdanie finansowe za 2019

01 stycznia 2019 – 31 grudnia 2019 roku

Sprawozdanie finansowe za 2018

01 stycznia 2018 – 31 grudnia 2018 roku

Sprawozdanie finansowe za 2017

01 stycznia 2017 – 31 grudnia 2017 roku

Sprawozdanie finansowe za 2016

01 stycznia 2016 – 31 grudnia 2016 roku

Sprawozdanie finansowe za 2015

01 stycznia 2015 – 31 grudnia 2015 roku