Specjalista ds. reintegracji społeczno-zawodowej

W związku z intensywnym rozwojem Fundacji RC w dziedzinie wsparcia organizacji pozarządowych i ekonomii społecznej, powiększamy zespół i poszukujemy osoby, która obejmie następujące stanowisko:

Specjalista ds. reintegracji społeczno-zawodowej

w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w Gdańsku
prowadzonym przez Fundację RC.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na ½ etatu 
Miejsce pracy: Fundacja RC, ul. Wita Stwosza 23, Gdańsk-Oliwa / lub hybrydowo

Specjalista ds. reintegracji społeczno-zawodowej będzie:

 • rozpoznawał możliwości, zasoby i potencjał pracowników lub przyszłych pracowników z grupy osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • współpracował z podmiotami zatrudnienia socjalnego (PZS) w celu wypracowania ścieżki wsparcia, w wyniku której uczestnicy PZS zostaną zatrudnieni w przedsiębiorstwach społecznych / podmiotach ekonomii społecznej,
 • opracowywał ścieżkę wsparcia (indywidualne plany reintegracji) wyżej wymienionych pracowników lub przyszłych pracowników
 • współpracował i wspierał liderów przedsiębiorstw społecznych / podmiotów ekonomii społecznej w zakresie wdrażania i realizacji tych planów, np. poprzez konsultacje indywidualne,
 • budował dialog i porozumienia pomiędzy podmiotami zatrudnienia socjalnego i przedsiębiorstwami społecznymi,
 • wspierał uczestników w podjęciu i/lub utrzymaniu zatrudnienia,
 • współpracował z kadrą zarządzającą PS/PES w zakresie dostosowania miejsca i warunków pracy do indywidualnych możliwości uczestników projektu,
 • organizował i prowadził spotkania indywidualne i grupowe w zakresie rozwoju kompetencji miękkich, mających na celu podjęcie i/lub utrzymanie zatrudnienia.

Czy ta rola wydaje się Tobie interesująca? Jeśli tak, zgłoś się, nawet, jeśli nie do końca spełniasz warunki przedstawione poniżej.

TA PRACA JEST DLA CIEBIE, JEŚLI:

 • posiadasz wykształcenie wyższe (mile widziane z zakresu psychologii/ socjologii/ pracy socjalnej/ zarządzanie zasobami ludzkimi);
 • masz wiedzę w zakresie wspierania rozwoju zawodowego i społecznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
 • znasz narzędzia i instrumenty rynku pracy wspierające osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym,
 • posiadasz minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe,
 • potrafisz przygotować indywidualny plan reintegracyjny dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznymi oraz współpracować w jego realizacji;
 • posiadasz wysoko rozwinięte kompetencje miękkie,
 • potrafisz i lubisz pracować w zespole,
 • wykazujesz się samodzielnością w podejmowaniu i realizacji działań,
 • wiesz, jak w praktyce stosować następujące przepisy: Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Ustawa o pomocy społecznej, Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Ustawa o ekonomii społecznej, Ustawa o zatrudnieniu socjalnym,
 • masz wiedzę z zakresu budowania zespołu i rozwiązywania konfliktów, 
 • posiadasz czynne prawo jazdy kat. B;

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość specyfiki przedsiębiorstw społecznych / podmiotów ekonomii społecznej
 • doświadczenie w pracy na rzecz organizacji pozarządowych / podmiotów ekonomii społecznej

ZE SWEJ STRONY OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na ½ etatu 
 • elastyczny czas pracy;
 • pracę stacjonarną w Gdańsku z doświadczonym i fantastycznym zespołem w Fundacji RC lub hybrydową;
 • wiele możliwości rozwoju wiedzy i umiejętności – udział w szkoleniach dla reprezentantów organizacji pozarządowych, udział w szkoleniach wewnętrznych, rozwój poprzez współpracę z osobami z wieloletnim doświadczeniem pracy w organizacjach pozarządowych;
 • wsparcie merytoryczne ze strony doradców oraz mentorów współpracujących z Fundacją RC;
 • możliwość realizowania własnych pomysłów na działania w przestrzeniach Fundacji.

JAK APLIKOWAĆ?

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV oraz zwięzłego uzasadnienia swojego zgłoszenia na adres rekrutacja@fundacjarc.org.pl
W temacie wiadomości napisz: Specjalista ds. reintegracji.
Zgłoś się już dziś! Zgłoszenia rozpatrujemy na bieżąco!

 
W zgłoszeniu/CV należy zamieścić klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.