Rusza projekt pilotażowy „Lider Dostępności”

Granatowe tło. U góry biały napis "Lider dostępności". Na środku białe dwie postaci siedzą naprzeciwko siebie przy stole. Nad stołem widnieje symbol odhaczenia. U dołu znajdują się loga Stowarzyszenia Waga, Fundacji RC oraz Miasta Gdańska, a także napis "Projekt partnerski dofinansowano ze środków Miasta Gdańska".

Projekt „Lider Dostępności” kierowany jest do organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na zlecenie Miasta Gdańska na podstawie zawartej z nim umowy.

Aby wesprzeć organizacje pozarządowe w zwiększaniu dostępności działań, Gdańsk zlecił zadanie publiczne Stowarzyszeniu WAGA i Fundacji RC, utworzenia konsorcjum organizacji – ekspertów jako Lidera w zakresie każdego rodzaju dostępności.

Do końca 2022 roku zadaniem Lidera będzie m.in. doradztwo i edukowanie w czterech obszarach dostępności tj. architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej oraz zgodnie z gdańskimi politykami miejskimi również dostępności społecznej.

Jeżeli do organizacji zgłosi się osoba ze szczególnymi potrzebami, które pokrywają się z w/w obszarami dostępności, której organizacja nie jest w stanie zapewnić samodzielnie, organizacja będzie mogła skorzystać ze wsparcia Lidera Dostępności w szczególności w:

  • organizacji szkoleń mających na celu określenie warunków i potrzeb w zakresie spełnienia dostępności we własnym zakresie we wszystkich obszarach, zarówno w miejscach ich codziennej pracy, realizacji projektów, spotkań, warsztatów.
  • doradztwa i konsultacji eksperckich w zakresie określenia i dążenia do zapewnienia spełnienia warunków dostępności we wszystkich obszarach w ramach siedziby organizacji lub organizowanych projektów, warsztatów i spotkań.
  • wsparcia organizacji w sytuacji, gdy nie może spełnić dostępności poprzez wypracowanie minimalnych warunków, poszukanie rozwiązań doraźnych jak m.in. wsparcia osoby asystującej, tłumacza PJM, zapewnienia stosownych urządzeń technicznych m.in. pętli indukcyjnej, lupy czy powiększalnika czy wynajęcia sali.
  • wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami w ramach otrzymanych zgłoszeń poprzez zapewnienie, wsparcia osoby asystującej, zapewnienia tłumacza PJM, zapewnienia stosownych urządzeń technicznych m.in. pętli indukcyjnej, lupy czy powiększalnika.

Celem projektu pilotażowego jest edukowanie i podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, wspieranie ich w zakresie realizacji wniosków o zapewnienie dostępności składanych do nich przez osoby uprawnione, prowadzenie konsultacji i szkoleń dla organizacji, które w ramach realizacji swoich zadań chcą zapewnić lub zwiększyć ich dostępność.

Kontakt:
Lider Dostępności prowadzi punkt konsultacyjno – informacyjny dla organizacji pozarządowych od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 15.00,
kontakt telefoniczny: 58 344 40 39 lub 504 871 478,
kontakt email: kontakt@liderdostepnosci.org

Projekt „Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska”
wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.