Rekrutacja do programu Open World

Miło nam poinformować, że zostaliśmy partnerem oraz organizacją nominującą do Programu Open World prowadzonego przez Biuro Kongresu ds. Międzynarodowego Przywództwa. 

Opis programu
Program Open World, założony w 1999 roku przez Kongres Stanów Zjednoczonych, zaprasza liderów politycznych i społecznych z krajów Europy i Azji do odwiedzenia Stanów Zjednoczonych w ramach krótkich wizyt zawodowych. Program prowadzony jest przez Biuro Kongresu ds. Międzynarodowego Przywództwa (Congressional Office for International Leadership).

Celem programu jest rozwijanie wzajemnych relacji między krajami Europy i Azji a Stanami Zjednoczonymi poprzez umożliwienie liderom przyjrzenia się cechom życia politycznego i obywatelskiego USA. Celem programu jest również wymiana pomysłów i wiedzy z osobami, które wykonują ten sam zawód w Stanach Zjednoczonych. Większość wizyt w ramach Open
World trwa 10 dni i koncentruje się na określonym temacie zawodowym. Delegacja składa się zazwyczaj z sześciu uczestników, w tym anglojęzycznego doradcy z kraju delegacji, który jest również tłumaczem po godzinach pracy. Uczestnicy zazwyczaj spędzają jeden dzień na przygotowaniach w Biurze Kongresu ds. Międzynarodowego Przywództwa w Waszyngtonie, a następnie udają się do lokalnych społeczności w całych Stanach Zjednoczonych.

Lokalne organizacje goszczące zapewniają dostosowane do indywidualnych potrzeb programy zawodowe, zakwaterowanie w domach wolontariuszy, posiłki i transport. Uczestnikom, którzy nie posługują się biegle językiem angielskim będzie towarzyszył tłumacz.

Rekrutacja do programu Open World
Program Open World jest skierowany do osób podejmujących decyzje dotyczące polityki państwowej, a także do tych, którzy mają wpływ na kształtowanie polityki społecznej i opinii publicznej. Instytucja ma na celu dotarcie do liderów ze wszystkich szczebli administracji rządowej (krajowej, regionalnej i lokalnej) oraz organizacji non-profit i innych podmiotów działających na rzecz interesu publicznego. Odpowiednimi kandydatami są osoby, które wykazały się umiejętnościami przywódczymi i zaangażowaniem w budowanie demokracji, wolnego rynku i praworządności.

Wszystkie nominacje i zgłoszenia do udziału w programie Open World są rozpatrywane przez komisje powołane przez Biuro Kongresu ds. Międzynarodowego Przywództwa oraz przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych.

Komisje selekcyjne przychylnie patrzą na nominowanych, których pozycja zawodowa i rozwój kariery wskazują na istotne cechy przywódcze. Co więcej, komisje doceniają również osoby, które wykazują zainteresowanie realizacją wspólnych projektów lub działań z amerykańskimi gospodarzami po zakończeniu programu.


Uczestnicy
Program Open World z powodzeniem ukończyło wielu liderów politycznych, społecznych i biznesowych. Wśród uczestników znaleźli się między innymi:

  • liderzy wybrani na wszystkich szczeblach administracji rządowej i samorządowej,
  • urzędnicy państwowi z każdego rodzaju szczebla administracji, którzy działają w obszarach tematycznych programu
  • liderzy sektora prywatnego zaangażowani w sprawy sektora publicznego
  • szefowie organizacji pozarządowych i liderzy społeczności lokalnych zaangażowani w obszary tematyczne programu
  • liderzy opiniotwórczy, dyrektorzy bibliotek oraz władze uniwersyteckie
  • liderzy mediów i informacji publicznej, w tym wydawcy, redaktorzy i dziennikarze

Lista nie jest w żaden sposób ograniczająca. Program Open World z przyjemnością przyjmuje osoby z innych środowisk zawodowych niż wymienione powyżej. Uczestnicy powinni wpływać na politykę publiczną, cieszyć się szacunkiem w swojej dziedzinie oraz wykazywać cechy przywódcze w co najmniej jednym obszarze tematycznym programu.

Więcej informacji: https://www.openworld.gov/

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.

Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Klauzula informacyjna