Reagujemy!

Jesteśmy partnerem otwartej sieci organizatorów i organizatorek kultury, Reagujemy! To otwarta dla organizatorek i organizatorów kultury przestrzeń inspiracji, wymiany idei i dobrych doświadczeń w pracy w społeczeństwie wielokulturowym, którym już jesteśmy.

Sieć zainicjowana została w czerwcu 2022 r. w Poznaniu, podczas festiwalu Malta. Wówczas przystąpiło do niej blisko 40 osób. Wszystkie – zarówno pracujące w publicznych instytucjach w dużych miastach, ośrodkach kultury w mniejszych miejscowościach, jak i w organizacjach pozarządowych oraz tworzące grupy nieformalne – w swoich działaniach używają instrumentarium kulturowego. Do tej pory udało się wyodrębnić wspólne wartości oraz misję i wizję. Obecnie sieć jest w trakcie rozwoju i organizuje spotkania (na żywo jak i online) służące wypracowaniu wspólnych pomysłów, aby reagować na ważne społecznie tematy.

Jesteście zainteresowani przystąpieniem do sieci i podzielacie wspólne wartości? Napiszcie do nas. W jedności siła!

MISJA:
Misją otwartej sieci ludzi kultury REAGUJEMY! jest działanie na rzecz międzykulturowego i przyjaznego społeczeństwa poprzez łączenie zasobów, wypracowywanie i dzielenie się dobrymi praktykami w kulturze oraz poszerzanie przestrzeni do spotkania i dialogu.

WIZJA:
Działamy w polu kultury na rzecz zmiany społecznej, współtworząc solidarne społeczeństwo, otwarte na różnorodność, w którym wszystkie osoby mają równe prawa i możliwości, są traktowane z szacunkiem i uważnością.

WARTOŚCI:
Otwartość: budowanie dostępnej, przyjaznej i włączającej przestrzeni spotkania;

Różnorodność: docenianie różnych perspektyw i wsparcie otwartego dialogu i współpracy;

Równość: uznawanie głosów wszystkich i zapewnianie dostępu do zasobów kultury na równych prawach;

Wrażliwość: uważność na potrzeby innych, wzajemna troska i gotowość do działania;

Międzykulturowość: szacunek różnych kultur wobec siebie nawzajem i budowanie pomostów, by uczyć się razem żyć, tworzyć, pracować i wspierać

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.