Razem możemy więcej. Dofinansowanie Fundacji KGHM Polska Miedź

“Razem możemy więcej zdziałać” z tym apelem dotarła do nas Fundacja KGHM Polska Miedź zapowiadając wsparcie finansowe prowadzonych już działań na rzecz obywateli Ukrainy w kwocie ponad 100 tys. zł. 

Pieniądze te pozwolą na opłacenie specjalistycznej pomocy psychologicznej, na zatrudnienie prawników do zapewnienia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz na organizację kontynuacji lekcji języka polskiego dla ponad 150 uczniów i uczennic. Dofinansowanie od Fundacji KGHM Polska Miedź przeznaczone jest także na zatrudnienie koordynatorki pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy – Yany Kyrylenko.

Fundacja KGHM Polska Miedź jest kolejnym naszym partnerem i grantodawcą. Bardzo się cieszymy, że dzięki ich pomocy możemy zapewnić ciągłość wsparcia, bo przecież potrzebujący są wciąż wśród nas.” – mówi Łukasz Samborski, dyrektor Fundacji RC. 

Działania, które realizuje Fundacja RC są odpowiedzią na konkretne potrzeby, z którymi trafiają do siedziby organizacji uchodźcy. W 98% są to kobiety z dziećmi – matki, ciocie, babcie, które chcą w ten sposób zapełnić dzieciom czas, zintegrować się z innymi, rozwinąć swoje pasje.

Jeśli chodzi o lekcje polskiego grupy składają się w dużej mierze z młodzieży, studentów oraz osób, dla których znajomość języka będzie kluczowa, by od jesieni podjąć naukę lub dostać pracę. Na lekcję uczęszcza ponad 150 uczniów i uczennic. 

Punkty pomocy prawnej przyjął do tej pory ok. 44 porad prawnych. Najczęstszymi problemami są opieka nad dziećmi, działalność gospodarcza, działalność zawodowa, prawo polskie. Szukają również informacji o składkach ubezpieczeniowych. 

Tymczasem najtrudniejsze rozmowy toczą się wokół pomocy psychologicznej, która udzielana jest przez ukraińskie psycholożki np. w formie zajęć z arteterapii. Tego typu warsztaty pomagają dzieciom przenieść strach i agresję na papier. Dzięki rysunkom wizualizują swoje emocje, o których nie potrafią lub nie wiedzą, jak opowiedzieć. 

“Widzę, że dzieci potrzebują dużo uwagi od swoich opiekunów, ciągle starają się być w pobliżu. Tęsknią za ojcami, za resztą rodziny, za przyjaciółmi z klasy czy z podwórka. Tymczasem dorośli skupiają się na zapewnieniu bytu, żywności, noclegu.” – opowiada Julia Chuhujevets  “Najgorsze jest zawieszenie, w którym tkwią kobiety. Nagle muszą pełnić rolę ojca i matki, muszą wziąć odpowiedzialność, a są zmęczone, zestresowane. Czują lęk, ciągle śledzą wiadomości z domu. Martwią się o mężów, partnerów czy rodziców, którzy tam zostali. Nasze zajęcia sprawiają, że łapią oddech, mogą porozmawiać z innymi kobietami. Nagle okazuje się, że nie są same, że inne mają tak samo.” 

Więcej o działaniach Fundacji RC realizowanych przy pomocy Partnerów można przeczytać na stronie https://fundacjarc.org.pl/fundacja-rc-dla-ukrainy-podsumowanie-i-dalsze-dzialania/

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.