Punkt prawny radzi (9)

MASZ PRAWO … do leczenia bólu!

Pacjent ma prawo do leczenia bólu. Ani lekarz, ani pielęgniarka nie mogą odmówić mu środków przeciwbólowych. Pacjent ma prawo domagać się uśmierzenia bólu. 

Placówka medyczna udzielająca świadczeń zdrowotnych jest zobowiązana podejmować działania polegające na określeniu stopnia natężenia bólu, leczeniu go oraz monitorowaniu skuteczności tego leczenia.

Każdy pacjent, nie tylko znajdujący się w wstanie terminalnym, może domagać się leczenia bólu od podmiotu udzielającego mu świadczeń zdrowotnych. Obecny stan medycyny daje bardzo dużo możliwości w zakresie walki z bólem. W ostatnich latach powstała odrębna dziedzina związana z postępowaniem w chorobach nieuleczalnych i prowadzących do zgonu – medycyna paliatywna . Opieka paliatywna i hospicyjna stanowi wszechstronną, całościową opiekę i leczenie objawowe pacjentów chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Leczenie takie jest ukierunkowane na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień. Łagodzenie cierpień jest podstawowym warunkiem poszanowania godności ludzkiej. Walka z bólem jest także etycznym obowiązkiem lekarza, w szczególności poprzez łagodzenie do końca cierpienia chorych w stanach terminalnych.

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.