Punkt Prawny radzi (11)

MASZ PRAWO… do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie!

W trakcie leczenia szpitalnego lub, gdy pacjent przebywa w  innym podmiocie udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, należy zapewnić pacjentowi możliwość bezpłatnego przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Pacjent nie ponosi opłat z tytułu przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Koszty realizacji tego prawa ponosi ta placówka, w której pacjent przebywa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.