Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Na terenie całej Polski funkcjonuje ponad 1500 punktów darmowej pomocy i poradnictwa. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości. W Gdańsku funkcjonuje 19 takich punktów – 9 prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, pozostałe przez organizacje pozarządowe, w tym Fundację RC. Tego typu pomoc dostępna jest dla wszystkich mieszkanek i mieszkańców Gdańska.

Jesteśmy operatorami dwóch Punktów Pomocy Prawnej w Gdańsku:

Uwaga! Od 2 stycznia 2023 punkt przy al. Grunwaldzkiej 5 przenosi się na Strzyża – ul. Kisielewskiego 12.

Strzyża – ul. Kisielewskiego 12
Orunia – ul. Dworcowa 11

Zadzwoń, by się umówić:
MOPR: 583 423 188
Fundacja RC: 504 871 478 lub 583 444 039

Świadczymy porady prawne dla osób fizycznych, które:

  • nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
  • prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniały innych osób w ciągu ostatniego roku.


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach i obowiązkach.
  • Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.
  • Sporządzenie projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym.
  • Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Edukacja prawna