Wspieraj seniora

Udzielamy wsparcia osobom 65+

Program Wspieraj Seniora 2022 ma na celu dotarcie do mieszkanek i mieszkańców Gdańska powyżej 65 roku życia i udzielenie wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W ramach akcji zaangażowane podmioty, w tym Fundacja RC prowadzą lokalne punkty wsparcia. Jeśli potrzebujesz pomocy lub znasz taką osobę, zgłoś się do nas!

Punkt w Fundacji RC

Kontakt:
tel. + 48 786 923 310
Siedziba Fundacji – al. Grunwaldzka 5 Gdańsk Wrzeszcz

Punkt funkcjonuje w poniedziałki i piątki w godzinach 9:00-13:00 do końca grudnia 2022 roku.

Udzielamy wsparcia

Społecznego
Usługi realizowane w ramach wsparcia społecznego:
  • Towarzyszenie seniorom w spacerze.
  • Pomoc w wyprowadzeniu psa lub innegozwierzęcia domowego,
  • Pomoc w dostarczeniu seniorom zakupów,
  • Pomoc w załatwieniu podstawowych spraw urzędowych.
Zdrowotnego
Usługi realizowane w ramach wsparcia zdrowotnego:
  • Ułatwienie dostępności do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej,
  • Pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora,
  • Pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty,
  • Pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia.
Psychologicznego
Usługi realizowane w ramach wsparcia psychologicznego:
  • Informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów,
  • Pomoc w otrzymaniu niezbędnego wsparcia w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej, np. w postaci specjalistycznego poradnictwa – w szczególności psychologicznego czy specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zadanie jest finansowane z przekazanych przez Gminę Miasta Gdańska środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 przyznanych na realizację programu pn.: „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.