Pomorska Animacja Społeczna 2.0

Animatorzy Społeczni wychodzą z ukrycia

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencyjne i strukturalne, wsparcie doradcze i aktywizacja animatorów społecznych z obszarów wiejskich i miejskich na terenie Pomorza. Narzędziem do tego jest cykl szkoleniowo-doradczy, superwizja dla uczestników, a także zindywidualizowane specjalistyczne doradztwo. Ponadto zaplanowano wizytę studyjną na Kaszubach, gdzie animacja dobrze funkcjonuje.

Ważnym elementem jest również integracja środowiska animatorów i wymiana doświadczeń, stąd zaplanowano Forum Animacji i spotkania sieciujące przez najbliższe 3 lata. Liczymy, że efektem projektu będzie stworzenie sieci animatorów na Pomorzu na bazie absolwentów cyklu szkoleniowego, mających wsparcie lokalnych Centrów Organizacji Pozarządowych. Promocję projektu wesprze Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, której Wnioskodawca jest członkiem.

Sytuacja epidemiczna w wielu wypadkach ujawniła zwykłą ludzką solidarność i chęć pomocy, która wymaga zagospodarowania. To właśnie animatorzy społeczni podejmują się tego zadania, jednakże brakuje wsparcia kierowanego właśnie dla nich – kompetencyjnego, doradczego, czy też psychologicznego.

W ramach projektu przeprowadzimy kampanię informacyjno-promocyjną na temat animacji społecznej; tego, kim właściwie jest animator społeczny/ lokalny, na czym polega jego praca i jaką wartość do życia społeczności wnoszą jego działania. Edukowanie nowych animatorów i uzupełnianie „luki” systemowej musi iść w parze z rosnącą świadomością społeczeństwa na temat samego procesu animacji, jak i osób się nią zajmujących. Obecnie słowo „animator” dotyczy wielu, często niezwiązanych ze sobą profesji (animator czasu wolnego, animator dla dzieci, animator kultury). Przy tym dość pechowym dla animacji społecznej uwikłaniu językowym, tym ważniejsze staje się zbudowanie prawdziwego obrazu animatora społecznego – tym bardziej, że ma to być osoba kluczowa w pracy ze społecznościami lokalnymi.

Miejsce realizacji:

Działania animacyjne będą prowadzone na terenie dzielnicy Wrzeszcz Górny i Wrzeszcz Dolny w Gdańsku.

Cykl dedykowany absolwentom Szkoły będzie realizowany w Gdańsku (w formie stacjonarnej w siedzibie Fundacji RC bądź w formie hybrydowej).

Natomiast szkolenia w ramach Pomorskiej Szkoły Animacji Społecznej odbędą się w Gdańsku i w jednym z miast takich jak Lębork, Kościerzyna, Malbork, uczestnikami będą osoby z całego Pomorza.

Grupa docelowa Projektu

Projekt składa się z trzech części, które razem tworzą całość, jednak każda z nich ma swoich odbiorców.

I Społeczność lokalna dzielnicy Wrzeszcz w Gdańsku

W tej grupie zawierają się mieszkańcy ze szczególnym uwzględnieniem następujących grup: 

  1. Dzieci i młodzież w wieku 3-16 lat. 
  2. Seniorzy
  3. Rodzice – zarówno mamy z małymi dziećmi, jak i ojcowie chcący aktywnie uczestniczyć w wychowaniu swoich dzieci. 

II Osoby biorące udział w kursie

Rekrutacja animatorów będzie kierowana zarówno do osób już współtworzących lub tworzących jakieś organizacje pozarządowe, ale również do osób z grup nieformalnych – aktywnych działaczy społecznych.

III Społeczność Pomorza,

na którą oddziałujemy za pośrednictwem m.in. inicjatyw lokalnych absolwentów kursów, ale również stałych działań promocyjnych i rzeczniczych w zakresie animacji społecznej.

Działania

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.