Fundacja RC

Nagroda Bursztynowego Mieczyka
im. Macieja Płażyńskiego

Bursztynowy Mieczyk Fundacja RC

 

fot. Aleksandra Chalińska// portal pomorskie.eu

 

fot. Dawid Linkowski// Archiwum ECS

 

 

 

 

 

 

 

Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego to wyróżnienie dedykowane organizacjom pozarządowym z całego województwa pomorskiego.  Stanowi ona przykład wieloletniej (26 edycji!) międzysektorowej i partnerskiej inicjatywy różnych instytucji na szczeblu regionalnym. 

Głównym celem NBM jest wzmocnienie i docenienie sektora obywatelskiego oraz podniesienie prestiżu i etosu pracy w organizacjach pozarządowych, a także pobudzanie aktywności społecznej w lokalnych społecznościach.

XXVI Gala rozdania Nagród Bursztynowego Mieczyka odbyła się  grudnia 2020 roku w formule online transmitowaną na żywo na stronie facebooka Fundacji RC oraz stronie facebooka Europejskiego Centrum Solidarności.  

Kapituła NBM zadecydowała o przyznaniu Nagród Głównych następującym wzorcowo działającym organizacjom społecznym z woj. pomorskiego:

Wręczono poza tym Nagrody Specjalne, które zostały przyznane przez:

  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • Marszałka Senatu RP,
  • Rzecznika Praw Obywatelskich,
  • Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
  • Stowarzyszenie “Pomorskie w Unii Europejskiej”,
  • Partnerstwo Akumulatora Społecznego,
  • Fundację RC (dla “Lidera Roku”). 

Co więcej, drugi raz w historii NBM do wybranych Laureatów powędrowały specjalne wyróżnienia, tzw. Pakiety szyte na miarę. Jest to nagroda Fundacji RC, dofinansowana ze środków NIW-CRSO w ramach programu PROO. 

Więcej szczegółów na http://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl/

w zakładce NASZE DZIAŁANIA

oraz na profilu https://www.facebook.com/BursztynowyMieczyk/

Koordynator
Natalia Stepka


Kontakt
dom.sasiedzki@fundacjarc.org.pl