Bursztynowy-mieczyk-Fundacja-RC.jpg

Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego to wyróżnienie dedykowane organizacjom pozarządowym z całego województwa pomorskiego.  Stanowi ona przykład wieloletniej (27 edycji!) międzysektorowej i partnerskiej inicjatywy różnych instytucji na szczeblu regionalnym. 

Głównym celem NBM jest wzmocnienie i docenienie sektora obywatelskiego oraz podniesienie prestiżu i etosu pracy w organizacjach pozarządowych, a także pobudzanie aktywności społecznej w lokalnych społecznościach.

Do 5 listopada 2021 możesz zgłosić swoją organizację do 27 edycji konkursu!

Nominuj swoją organizację

 

XXVI Gala rozdania Nagród Bursztynowego Mieczyka odbyła się  grudnia 2020 roku w formule online transmitowaną na żywo na stronie facebooka Fundacji RC oraz stronie facebooka Europejskiego Centrum Solidarności.  

Kapituła NBM zadecydowała o przyznaniu Nagród Głównych następującym wzorcowo działającym organizacjom społecznym z woj. pomorskiego:

Wręczono poza tym Nagrody Specjalne, które zostały przyznane przez:

  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • Marszałka Senatu RP,
  • Rzecznika Praw Obywatelskich,
  • Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,
  • Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”,
  • Partnerstwo Akumulatora Społecznego,
  • Fundację RC (dla „Lidera Roku”). 

Co więcej, drugi raz w historii NBM do wybranych Laureatów powędrowały specjalne wyróżnienia, tzw. Pakiety szyte na miarę. Jest to nagroda Fundacji RC, dofinansowana ze środków NIW-CRSO w ramach programu PROO. 

Więcej szczegółów na http://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl/
oraz na profilu facebookowym.

Koordynator
Natalia Stepka
Kontakt
bursztynowy.mieczyk@fundacjarc.org.pl

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.