Projekt “Mnożymy wsparcie” umożliwia wszechstronny rozwój Fundacji RC, dzięki czemu możemy lepiej wspierać pomorskie organizacje pozarządowe. 

Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich.

W ramach projektu wzmacniamy następujące obszary: 

  1. MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY: zakup dodatkowego wyposażenia, adaptacja kuchni do potrzeb NGO i grup spotykających się w Pałacu, wymianę infrastruktury teleinformatycznej. 
  2. POWIĘKSZENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ: adaptację Poddasza i jego wyposażenie, adaptacja placu przed Fundacją i stworzenie sfery rekreacji.
  3. NOWE USŁUGI DLA NGO: Zakup nośnika społecznej reklamy i udostępnienie jej dla ngo, usługa Pakietów Szytych na Miarę a także audytów merytorycznych i finansowych dla NGO.
  4. MENADŻER DS. ROZWOJU: Wsparcie profesjonalisty w zakresie realizacji projektu.
  5. FUNDUSZ ROZWOJOWY: To pula środków na realizację nowych pomysłów i koncepcji, które mogą stać się przyczynkiem do rozwoju dla Fundacji, a które nie mogą być finansowane z innych źródeł. 
  6. WZMOCNIENIE INSTYTUCJONALNE: To zarówno audyt dla Fundacji, ale także planowanie strategiczne, coaching dla Zarządu Fundacji, Pokrycie kosztów przejazdów na szkolenia a także możliwość podwyższenia kwalifikacji dla kadry.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.