Grupa ekspertów

Grupa Ekspertów opracowuje plan naprawczy dla sytuacji pomorskich NGOsów. Powołano ją w projekcie „Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilnemu zatrudnieniu w organizacjach pozarządowych”. Przedstawiamy skład grupy i sylwetki ekspertów.

✅ Marta Kosińska – psycholożka, doradczyni NGO
✅ Krzysztof Mularski – prawnik
✅ Krzysztof Stachura – socjolog, badacz społeczny
✅ Dorota Wiśniewska – ekspertka III sektora
✅ Tomasz Keler – ekspert III sektora
✅ Agata Kozyr – specjalistka ds. fundraisingu w NGO
✅ Tadeusz Podymiak – wieloletni ekspert III sektora
✅ Michał Bruski – socjolog, ekspert ZZL i polityk publicznych 
✅ Marta Dietrich – koordynatorka projektu
✅ Piotr Stec – mentor w projekcie, ekspert i lider III sektora na Pomorzu

Piotr Stec – mentor

Prezes Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych. oraz Fundacji MAPA Obywatelska.

Animator społeczny i działacz kulturalno-społeczny. Członek Ogólnopolskiego Konwentu RDPP, Pomorskiej RDPP oraz Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych. Trener, doradca, ekspert 3 Sektora. Doradca formalno-prawny w Powiślańskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Realizator wielu projektów finansowanych zarówno ze środków krajowych jak i europejskich.    Interesuje się historią, teatrem lalek dla dorosłych, strategiami i aktywnością społeczną. Mieszka w Kwidzynie.

Krzysztof Stachura 

jest socjologiem i badaczem społecznym. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Jest specjalistą w zakresie diagnoz lokalnych i ewaluacji. Zrealizował kilkadziesiąt badań społecznych na zlecenie organizacji i instytucji w całej Polsce. Współzałożyciel Fundacji Ośrodek Badań i Analiz Społecznych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi w roli doradcy strategicznego. Zajmuje się m.in. badaniami aktywności obywatelskiej i przemianami praktyk uczestnictwa w kulturze. Jest autorem i współautorem ponad 80 publikacji naukowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Rady Kultury Gdańskiej i Association of Internet Researchers. W ostatnich latach odbył staże naukowe na University of Alberta w Edmonton, University of Texas w Austin i University of York. Pełni funkcję członka redakcji czasopisma „Miscellanea Anthropologica et Sociologica”. Mieszka w Gdyni.

Tomasz Keler

Członek zarządu  Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku. Od 2020 roku także członek zarządu Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych. Absolwent XIV Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, Szkoły Komunikacji prowadzonej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.  Certyfikowany doradca Sieci SPLOT oraz certyfikowany doradca biznesowy (Fundacja Fundusz Współpracy dla kadry OWES w ramach projektu „Zintegrowany System Wsparcia ES”).

Doradca organizacji pozarządowych i Podmiotów Ekonomii Społecznej. Prowadzi szkolenia z zakresu tworzenia i realizacji projektów społecznych, komunikacji i współpracy z mediami, promocji w mediach społecznościowych, oraz Ekonomii Społecznej. Animator w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim. Animuje partnerstwa lokalne, wspiera grupy nieformalne i podmioty ekonomii społecznej. Koordynator lokalnego Funduszu Akumulator Społeczny w woj. pomorskim. Mieszka w powiecie słupskim.

Michał Bruski

Posiada 17 lat doświadczenia zawodowego w strukturach publicznych służb zatrudnienia, w tym 15 lat na stanowiskach kierowniczych. Realizował szereg programów aktywizacyjnych i innowacyjnych projektów rozwojowych. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych w obszarze rozwoju zasobów ludzkich, kształcenia ustawicznego i rozwoju gospodarczego.

Ukończył magisterskie studia socjologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Jest absolwentem studiów podyplomowych w zakresie rozwoju zasobów ludzkich w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie oraz podyplomowego studium zarządzania personelem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Doktorant studiów socjologicznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. 

Ukończył kurs metod oceny oddziaływania polityk publicznych organizowany przez Bank Światowy w ramach programu Strategic Impact Evaluation Fund. Mieszka w Gdańsku

Marta Kosińska

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Gdańskim, Seksuologię na Uniwersytecie im. A.Mickiewicza w Poznaniu i w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, zaawansowany kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, a także Studium Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy dla Organizacji Pozarządowych w Wyższej Szkole Bankowej.

Absolwentka licznych szkoleń międzynarodowych i krajowych z tematyki projektowania zmiany społecznej, pracy na rzecz osób wykluczonych oraz specyfiki działania NGO, w tym Szkoły Liderów 2010. Jest w trakcie procesu certyfikacji EFA (Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu) na zawodową fundraiserkę, ukończyła Zawodowy Kurs Fundraisera (Certified Fundraisier 11). Obecnie w trakcie Szkoły Trenerów, kończącej się uzyskaniem kwalifikacji na poziomie 5. EQF.

Od 15 lat z powodzeniem tworzy i koordynuje działania w organizacjach pozarządowych w Gdańsku. Za inicjatywę i realizację wieloletnich projektów „Edukacja Bez Tabu” oraz „Poradnia Bez Tabu” wraz z zespołem została uhonorowana Europejską Nagrodą Tolerancji Tolerantia 2012. W roku 2015 skoordynowała całoroczną pracę kilkudziesięciu wolontariuszy nad I Trójmiejskim Marszem Równości, dzięki czemu w bezpiecznej paradzie wzięło udział ponad 3000 osób. 

Obecnie związana z Fundacją RC, gdzie zajmuje się pozyskiwaniem funduszy na działania społeczne, prowadzi szkolenia i doradztwo dla NGO, a także kieruje Kreatywnym Działem PR.  Mieszka w Gdańsku.

Tadeusz Podymiak

Koneser organizacji pozarządowych.  Pracuje na rzecz trzeciego sektora od 1991 roku. Od 2006 roku działa w ramach Fundacji Edukacji i Działań Społecznych w Kartuzach. Od ośmiu lat Fundacja prowadzi Centrum Organizacji Pozarządowych. Od  2013 roku pełni funkcję sekretarza Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych. Jest członkiem Komitetu Monitorującego RPO 2014-2023 i Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.  Aktywny działacz w Pomorskiej Sieci Centrum Organizacji Pozarządowych i niekwestionowany ekspert trzeciego sektora. Kluczowy doradca w projekcie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, szkoleniowiec i doradca biznesowy. Mieszka w Żukowie.

Agata Kozyr

Inicjatorka, założycielka i prezes Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne. Certyfikowany Fundraiser. Absolwentka studiów MBA-SGH w Szkole Głównej Handlowej. Posiada 20-letnie doświadczenie w sektorze biznesu. Pracowała jako dyrektor handlowy i prezes firmy produkcyjnej z branży drzewnej zatrudniającej ponad trzysta osób. Pełniła rolę prezesa centrum badań klinicznych. Lubi wyzwania.  Fundraisingiem zajmuje się już 6 lat. Od 2 lat w roli trenera i konsultanta. Jako doświadczony i kompetentny menedżer podjęła się budowy pierwszego w powiecie lęborskim hospicjum stacjonarnego. Od ponad samego początku nadaje tej misji kierunek rozwoju.  Zależy jej na profesjonalizacji trzeciego sektora.  Jej ogromną siłą jest umiejętność nawiązywania relacji i pogłębiania ich w długiej perspektywie. Z pasją podchodzi do tematu rachunkowości zarządczej.  Prowadzi własną firmę KFS Konsulting Fundraising Szkolenia.  Mieszka w Lęborku.

Dorota Wiśniewska

Potrafi łączyć rolę prezesa z koordynacją procesów i sprawnym zarządzaniem. Absolwentka studiów politologicznych, ukończyła kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, studia podyplomowe „Profesjonalista OWES- kluczowe kompetencje doradców i animatorów.  W latach 2017-2018 uczestniczka akcji „Masz głos”

Koordynator Centrum Organizacji Pozarządowych w Malborku, doradczyni formalno-prawna.  Pracuje na terenie subregionu nadwiślańskiego. Wspiera organizacje w powiatach malborskim, sztumskim i starogardzkim. Specjalistka z zakresu ekonomii społecznej, prezes Malborskiego Stowarzyszenia OŚ, członkini Zarządu Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych, certyfikowana przez Fimango Doradczyni Lokalna z zakresu zarządzania finansami NGO, Rzecznik małych i średnich organizacji pozarządowych, animatorka lokalna Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, koordynator Centrum Wsparcia Rodziny w Nowym Stawie.

Krzysztof Mularski

Prawnik. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Członek zarządu Instytutu Metropolitalnego – think tanku zajmującego się problematyką rozwoju metropolii. Pracuje także w spółdzielczości mieszkaniowej, posiada uprawnienia w zakresie lustracji spółdzielni nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą.  Współpracując z kancelarią SZLACHETKO prawnicy&urbaniści  gdzie obsługuje m.in. podmioty ekonomii społecznej. Współpracuje także z Fundacją RC w ramach Gdańskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej. Aplikant adwokacki w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. 

Iceland Liechtenstein Norway
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.