Fundacja RC

Projekt obejmował rewitalizację elewacji siedziby Fundacji – dawnej letniej rezydencji rodziny Uphagenów z 1814 roku, ale także b. Pałacu Ślubów. Prace prowadzone w 2019 roku były już III etap. Miały one na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu budynku oraz zabezpieczenie go przed dalszą degradacją. Celem planowanych, kompleksowych prac remontowo – konserwatorskich było przywrócenie zabytkowym elementom pełnej wartości technicznej z jednoczesnym zachowaniem ich walorów historycznych, architektonicznych i artystycznych do czego zobowiązuje nas wpis budynku do rejestru zabytków. 

W ramach III etapu została m.in. dokończona fasada budynku, ściana wschodnia, zabytkowa logga od podwórka. 

Prace finansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.