Kompas Pomorskiej Animacji Społecznej

Drogowskaz do wspólnego działania

Fundacja RC działa już prawie 30 lat. Mamy duże doświadczenie w pracy z animatorami oraz samorządem i NGO. Widzimy istotną potrzebę wspólnej pracy nad modelem, który uporządkuje istniejącą wiedzę tj. wartości, metody pracy oraz katalog potrzebnych kompetencji, będący drogowskazem w ścieżce wsparcia animatorów. Będzie to głos środowiska, które tworzą osoby zaangażowane w rozwój społeczności lokalnych z każdego z trzech sektorów.

W ramach projektu powstanie zatem KOMPAS POMORSKIEJ ANIMACJI SPOŁECZNEJ – opracowanie, dzięki któremu mamy nadzieję powstanie nić łącząca animatorów, NGO, sektor prywatny, samorządy i będzie drogowskazem we wspólnym społecznym działaniu.
W wyniku realizacji projektu, animatorki i animatorzy społeczni w woj. pomorskim zintegrują się i zaktywizują, co nastąpi poprzez wspólne tworzenie standardów pracy animacyjnej.

Nie będzie to możliwe bez zaangażowania interesariuszy zarówno z sektora pozarządowego, jak i sektora samorządowego i prywatnego. Jest to odpowiedź na potrzebę uporządkowania wiedzy, kompetencji i narzędzi, które są w naszym środowisku takich jak absolwentów/ek szkół umiejętności animacyjnych Fundacji RC, liderów/ek Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych. Zależy nam na zaangażowaniu animatorów/ek zarówno z dużych ośrodków miejskich, jak i tych z krańców województwa.

Wspólnie stworzymy katalog narzędzi, metod pracy i wartości, który będzie podstawą do zakresu zadań zlecanych NGO w dziedzinie aktywizowania społeczności lokalnych, przez samorządy.

Będziemy czerpać z doświadczeń Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur – partnera projektu. Projekt będzie krokiem milowym w próbie integracji i sieciowania środowiska animatorów, liderek, facylitatorów i społeczniczek, którzy wg naszych badań dysponują kompetencjami, doświadczeniem i potencjałem. Jest to środowisko osób, które często są osamotnione w swojej działalności, potrzebują superwizji swoich umiejętności lub są bliskie wypaleniu zawodowemu m.in. przez presję szybkiego efektu.

Projekt zakłada działania, które nie odbyły się jak dotąd na taką skalę i w takim zakresie w województwie pomorskim. Przewidujemy działania angażujące około 80 osób, które zarówno będą miały wpływ na integrację, jak i wzmocnienie partycypacji animatorów/ek w określenie kanonu informacji o animacji społecznej. Model stanie się według nas podstawą do uwspólniania zrozumienia animacji zarówno przez przedstawicieli/lki NGO jak i sektora jednostek samorządowych.

Facylitatorka: Joanna Grandzicka
„Lubię ludzi, stąd pewnie w każdej organizacji, w której byłam, którą tworzyłam i zarządzałam to ludzie byli dla mnie największą inspiracją i źródłem rozwoju i energii. W ostatnich latach widzę, jak coraz większym wyzwaniem w organizacjach jest kwestia równowagi w łączeniu ról zawodowych i prywatnych. Coraz lepiej potrafimy zarządzać czasem, jednak budowanie świadomości w obszarze zarządzania energią jest na początkowym stadium. Zwłaszcza osobom pracującym w zawodach
„misyjnych” (m.in. edukacja, NGO, kultura) trudno jest zaakceptować, że ich dobrostan daje dużo większe możliwości realizowania celów dla swoich odbiorców/społeczności i dbanie o siebie to nie jest egoizm.”

 •  Członkini Zarządu TEAL Action Learning Global
 • Wcześniej twórczyni i Wiceprezeska Zarządu Inkubatora Przedsiębiorczości Starter w Gdańsku
 • Doświadczona menadżerka z ponad dwudziestoletnim stażem w budowaniu nowych zespołów, projektów
 • Mentorka biznesowa z doświadczeniem w pracy z liderami/liderkami organizacji i firm z różnych sektorów i branż
 • Facylitatorka pracy grupowej po Szkole Facylitacji Pathways
 • Certyfikowana Coach metodą Action Learning
 • Trenerka biznesu po Szkole Trenerów Biznesu Grupy SET
 • Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych UG

Ewaluatorka: Marta Urban-Burdalska
Magister psychologii (od 2005), trener warsztatu umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Przez wiele lat była także animatorem społecznym działającym na terenie Olsztyna oraz we wsiach województwa mazowieckiego i podlaskiego. Odbyła całościowe szkolenie uzupełniające w Polskim Towarzystwie Ewaluacji „Kuźnia ewaluacji” (50h). Prowadziła ewaluację projektów szkoleniowych organizowanych przez Forum Animatorów Społecznych. Były to przede wszystkim projekty edukacyjne oraz animacyjne, obejmujące różnorodne grupy: młodzież, nauczycieli, działaczy społecznych. Wśród nich:

 • dwuletnie projekty„SOUL – Szkoła Otwartych Umysłów Licealistów”
 • „COOL – Ciekawi, Odważni, Otwarci Licealiści” współfinasowane przez Unię Europejską,
 • „Współtworzę Zatorze” – zmiany wśród działaczy społecznych i mieszkańców w zakresie aktywności obywatelskiej.

Jako trenerka przeprowadza także ewaluację własnych cyklów szkoleniowych i pojedynczych szkoleń.

Moderator i redaktor dokumentu: Jacek Gralczyk
Z wykształcenia pedagog.  Z wewnętrznej potrzeby animator kulturalny i społeczny. Z przypadku urzędnik samorządowy. Obecnie  aktywny edukator osób dorosłych i moderator  sytuacji edukacyjnych, takich jak konwenty, seminaria czy konferencje w różnorodnych formatach od klasycznych spotkań po OST, long table, word cafe itp. Współzałożyciel i edukator Instytutu Edukacji Zaangażowanej im. Heleny Radlińskiej.  Wykładowca Collegium Civitas w Warszawie. Trener prowadzący szkolenia w modelu tradycyjnych warsztatów, szkoleń online i  edukacji hybrydowej.

Koordynatorka projektu: Małgorzata Sokołowska
Koordynatorka projektów Kompas Animacji Społecznej, Pomorska Animacja Społeczna 2.0, Pomorska Szkołą Animacji Społecznej – Gdańsk
Sercem animatorka, radna dzielnicy Wzgórze Świętego Maksymiliana w Gdyni. Pomysłodawczyni i koordynatorka projektu Otwarty Ogród Społeczny w Gdyni. Od sierpnia 2021 zatrudniona w Fundacji RC gdzie szuka rozwiązań na włączenie okolicznych NGO, rad 3 dzielnic i innych organizacji we Wrzeszczu do wspólnej aktywności społecznej. Edukuje o animacji społecznej, której się ciągle uczy:)
malgorzata.sokolowska@fundacjarc.org.pl

Iceland Liechtenstein Norway
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
Forum Animatorów Społecznych

Partnerem projektu jest Forum Animatorów Społecznych

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.