Kompas Pomorskiej Animacji Społecznej

Drogowskaz do wspólnego działania

Fundacja RC działa już prawie 30 lat. Mamy duże doświadczenie w pracy z animatorami oraz samorządem i NGO. Widzimy istotną potrzebę wspólnej pracy nad modelem, który uporządkuje istniejącą wiedzę tj. wartości, metody pracy oraz katalog potrzebnych kompetencji, będący drogowskazem w ścieżce wsparcia animatorów. Będzie to głos środowiska, które tworzą osoby zaangażowane w rozwój społeczności lokalnych z każdego z trzech sektorów.

W ramach projektu powstanie zatem KOMPAS POMORSKIEJ ANIMACJI – opracowanie, dzięki któremu mamy nadzieję powstanie nić łącząca animatorów, NGO, sektor prywatny, samorządy i będzie drogowskazem we wspólnym społecznym działaniu.
W wyniku realizacji projektu, animatorki i animatorzy społeczni w woj. pomorskim zintegrują się i zaktywizują, co nastąpi poprzez wspólne tworzenie standardów pracy animacyjnej.

Nie będzie to możliwe bez zaangażowania interesariuszy zarówno z sektora pozarządowego, jak i sektora samorządowego i prywatnego. Jest to odpowiedź na potrzebę uporządkowania wiedzy, kompetencji i narzędzi, które są w naszym środowisku takich jak absolwentów/ek szkół umiejętności animacyjnych Fundacji RC, liderów/ek Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych. Zależy nam na zaangażowaniu animatorów/ek zarówno z dużych ośrodków miejskich, jak i tych z krańców województwa.

Wspólnie stworzymy katalog narzędzi, metod pracy i wartości, który będzie podstawą do zakresu zadań zlecanych NGO w dziedzinie aktywizowania społeczności lokalnych, przez samorządy.

Będziemy czerpać z doświadczeń Forum Animatorów Społecznych Warmii i Mazur – partnera projektu. Projekt będzie krokiem milowym w próbie integracji i sieciowania środowiska animatorów, liderek, facylitatorów i społeczniczek, którzy wg naszych badań dysponują kompetencjami, doświadczeniem i potencjałem. Jest to środowisko osób, które często są osamotnione w swojej działalności, potrzebują superwizji swoich umiejętności lub są bliskie wypaleniu zawodowemu m.in. przez presję szybkiego efektu.

Projekt zakłada działania, które nie odbyły się jak dotąd na taką skalę i w takim zakresie w województwie pomorskim. Przewidujemy działania angażujące około 80 osób, które zarówno będą miały wpływ na integrację, jak i wzmocnienie partycypacji animatorów/ek w określenie kanonu informacji o animacji społecznej. Model stanie się według nas podstawą do uwspólniania zrozumienia animacji zarówno przez przedstawicieli/lki NGO jak i sektora jednostek samorządowych.

Facylitatorka: Joanna Grandzicka
„Lubię ludzi, stąd pewnie w każdej organizacji, w której byłam, którą tworzyłam i zarządzałam to ludzie byli dla mnie największą inspiracją i źródłem rozwoju i energii. W ostatnich latach widzę, jak coraz większym wyzwaniem w organizacjach jest kwestia równowagi w łączeniu ról zawodowych i prywatnych. Coraz lepiej potrafimy zarządzać czasem, jednak budowanie świadomości w obszarze zarządzania energią jest na początkowym stadium. Zwłaszcza osobom pracującym w zawodach
„misyjnych” (m.in. edukacja, NGO, kultura) trudno jest zaakceptować, że ich dobrostan daje dużo większe możliwości realizowania celów dla swoich odbiorców/społeczności i dbanie o siebie to nie jest egoizm.”

 •  Członkini Zarządu TEAL Action Learning Global
 • Wcześniej twórczyni i Wiceprezeska Zarządu Inkubatora Przedsiębiorczości Starter w Gdańsku
 • Doświadczona menadżerka z ponad dwudziestoletnim stażem w budowaniu nowych zespołów, projektów
 • Mentorka biznesowa z doświadczeniem w pracy z liderami/liderkami organizacji i firm z różnych sektorów i branż
 • Facylitatorka pracy grupowej po Szkole Facylitacji Pathways
 • Certyfikowana Coach metodą Action Learning
 • Trenerka biznesu po Szkole Trenerów Biznesu Grupy SET
 • Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych UG

Ewaluatorka: Marta Urban-Burdalska
Magister psychologii (od 2005), trener warsztatu umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Przez wiele lat była także animatorem społecznym działającym na terenie Olsztyna oraz we wsiach województwa mazowieckiego i podlaskiego. Odbyła całościowe szkolenie uzupełniające w Polskim Towarzystwie Ewaluacji „Kuźnia ewaluacji” (50h). Prowadziła ewaluację projektów szkoleniowych organizowanych przez Forum Animatorów Społecznych. Były to przede wszystkim projekty edukacyjne oraz animacyjne, obejmujące różnorodne grupy: młodzież, nauczycieli, działaczy społecznych. Wśród nich:

 • dwuletnie projekty„SOUL – Szkoła Otwartych Umysłów Licealistów”
 • „COOL – Ciekawi, Odważni, Otwarci Licealiści” współfinasowane przez Unię Europejską,
 • „Współtworzę Zatorze” – zmiany wśród działaczy społecznych i mieszkańców w zakresie aktywności obywatelskiej.

Jako trenerka przeprowadza także ewaluację własnych cyklów szkoleniowych i pojedynczych szkoleń.

Moderator i redaktor dokumentu: Jacek Gralczyk
Z wykształcenia pedagog.  Z wewnętrznej potrzeby animator kulturalny i społeczny. Z przypadku urzędnik samorządowy. Obecnie  aktywny edukator osób dorosłych i moderator  sytuacji edukacyjnych, takich jak konwenty, seminaria czy konferencje w różnorodnych formatach od klasycznych spotkań po OST, long table, word cafe itp. Współzałożyciel i edukator Instytutu Edukacji Zaangażowanej im. Heleny Radlińskiej.  Wykładowca Collegium Civitas w Warszawie. Trener prowadzący szkolenia w modelu tradycyjnych warsztatów, szkoleń online i  edukacji hybrydowej.

Koordynatorka projektu:
Małgorzata Sokołowska
malgorzata.sokolowska@fundacjarc.org.pl

Forum Animatorów Społecznych
Iceland Liechtenstein Norway
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.