Klub Sąsiedzki na Aniołkach

Wstrzymujemy nudę na Aniołkach

Klub Sąsiedzki na Aniołkach oferuje spotkania o charakterze stałym (kawiarenka sąsiedzka, kącik prasowy, stoliki hobbystyczne),  jak i jednorazowe aktywności i wydarzenia. W sezonie wiosennym i letnim duża część zajęć będzie realizowana w plenerze, tak, aby wykorzystać „zielony potencjał dzielnicy”, czyli liczne zieleńce i parki znajdujące się na terenie Aniołków. 
Klub zlokalizowany jest w siedzibie Rady Dzielnicy Aniołki przy ul. Mikołaja Kopernika 8/4 i działa od wtorku do czwartku w godzinach 15:00-20:00. 

W 2023 roku do gdańskiej sieci Domów i Klubów Sąsiedzkich dołączył Klub Sąsiedzki w dzielnicy Aniołki. Do tej pory na Aniołkach brakowało miejsca spotkań i integracji lokalnej społeczności.  Projekt ma na celu angażowanie osób w różnym wieku we wspólne inicjatywy, co wpływa pozytywnie na rozwój aktywności społecznej i spaja lokalne wspólnoty.  Klub, czynny przez trzy dni w tygodniu, otwarty jest dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek. Jest to przestrzeń na sąsiedzkie pogaduchy i wspólne wypicie kawy, co sprzyjać będzie nawiązywaniu nowych znajomości. Klub Sąsiedzki pełni rolę centrum lokalnej aktywności, w której można realizować swoje pasje, uczyć się od siebie nawzajem, spędzić wolny czas w kreatywny sposób, Co bardzo ważne, każdy może mieć realny wpływ na funkcjonowanie Klubu – od zgłoszenia zapotrzebowania, pomysłu na inicjatywę, po aktywne zaangażowanie się w wolontariat. 

Kontakt:
ksaniolki@fundacjarc.org.pl
Facebook: klik
Koordynatorka:
Martyna Tymrowska

Wydarzenia

wtorki-czwartki, godz. 14-19

озвіюємо нудьгу на Аньолках

Сусідський клуб Aniołki пропонує як зустрічі на постійній основі (сусідська кав’ярня, куточок преси, столики для хобі), так і одноразові заходи та події. У весняно-літній сезон значна частина занять проводитиметься на свіжому повітрі, щоб задіяти «зелений потенціал району», тобто численні зелені зони та парки, розташовані в районі Аньолек.
Клуб розташований в приміщенні Ради Району Аньолки, за адресою вул. Mikołaja Kopernika 8/4 і працює з вівторка по четвер з 14:00 до 19:00.

У 2023 році Сусідський клуб в районі Аньолки приєднався до ґданської мережі Будинків і клубів сусідських. Ще недавно Аньолкам бракувало місця для зустрічей та об’єднання місцевої громади. Проект спрямований на залучення людей різного віку до спільних ініціатив, що позитивно впливає на розвиток соціальної активності та згуртовує місцеві громади. Клуб, який працює три дні на тиждень, відкритий для всіх мешканців. Це простір для спілкування сусідів і спільного пиття кави, що допоможе знайти нових друзів. Клуб сусідський служить центром місцевої активності, де ви можете займатися своїми хоббі, вчитися один у одного та творчо проводити свій вільний час. Що дуже важливо, кожен може реально вплинути на функціонування клубу – від повідомлення про потреби, ідеї ініціативи до активного залучення до волонтерства.

Контакти:
ksaniolki@fundacjarc.org.pl
Facebook: klik
Координаторка:
Мартина Тимровська

Let’s stop the boredom on Aniołki

Klub Sąsiedzki on Aniołki offers regular meetings (cafe, press corner, hobby workshops) and one-time-only activities and events. During spring and summer, a vast majority of activities will be conducted outside to take advantage of the numerous green areas and
parks on Aniołki. 
Klub Sąsiedzki is located on Aniołki in Disrict Council’s building at Mikołaja Kopernika 8/4 Street and it is open from Tuesday to Thursday from 2 pm to 7 pm. 

Klub Sąsiedzki on Aniołki has joined Gdańsk’s network of Kluby i Domy Sąsiedzkie in 2023. Before, Aniołki had no space for meetings and integration that the local community could enjoy. The project aims to engage people of all ages in various initiatives to positively influence social activism and bring local communities together. Klub Sąsiedzki, open three days a week, welcomes everyone. It is a space for having friendly chats and coffee together to make new friends. Klub Sąsiedzki is the centre of local activity, allowing people to pursue their passions, learn from each other and creatively spend their free time. Moreover, everyone can influence how it works – from giving a notice of a demand and having an idea for an initiative, to active engagement in voluntary service.

Contact:
ksaniolki@fundacjarc.org.pl
Facebook: klik
Coordinator:
Martyna Tymrowska

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.