Klub Sąsiedzki na Aniołkach

Wstrzymujemy nudę na Aniołkach

Klub Sąsiedzki na Aniołkach oferuje spotkania o charakterze stałym (kawiarenka sąsiedzka, kącik prasowy, stoliki hobbystyczne),  jak i jednorazowe aktywności i wydarzenia. W sezonie wiosennym i letnim duża część zajęć będzie realizowana w plenerze, tak, aby wykorzystać „zielony potencjał dzielnicy”, czyli liczne zieleńce i parki znajdujące się na terenie Aniołków. 
Klub zlokalizowany jest w siedzibie Rady Dzielnicy Aniołki przy ul. Mikołaja Kopernika 8/4 i działa od wtorku do czwartku w godzinach 14:00-19:00. 

W 2023 roku do gdańskiej sieci Domów i Klubów Sąsiedzkich dołączył Klub Sąsiedzki w dzielnicy Aniołki. Do tej pory na Aniołkach brakowało miejsca spotkań i integracji lokalnej społeczności.  Projekt ma na celu angażowanie osób w różnym wieku we wspólne inicjatywy, co wpływa pozytywnie na rozwój aktywności społecznej i spaja lokalne wspólnoty.  Klub, czynny przez trzy dni w tygodniu, otwarty jest dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek. Jest to przestrzeń na sąsiedzkie pogaduchy i wspólne wypicie kawy, co sprzyjać będzie nawiązywaniu nowych znajomości. Klub Sąsiedzki pełni rolę centrum lokalnej aktywności, w której można realizować swoje pasje, uczyć się od siebie nawzajem, spędzić wolny czas w kreatywny sposób, Co bardzo ważne, każdy może mieć realny wpływ na funkcjonowanie Klubu – od zgłoszenia zapotrzebowania, pomysłu na inicjatywę, po aktywne zaangażowanie się w wolontariat. 

Kontakt:
ksaniolki@fundacjarc.org.pl
Facebook: klik
Koordynatorka:
Martyna Tymrowska

Wydarzenia

wtorki-czwartki, godz. 14-19

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.