DecydujMY

Zwiększanie wpływu Młodych i Dorosłych na życie w Gdańsku

Celem projektu jest zwiększenie świadomości i wiedzy młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gdańska na temat szerokich możliwości partycypacji obywatelskiej i korzyści z nich wynikających. W trakcie trwania projektu, czyli w ciągu 20 miesięcy wytężonej pracy, będziemy zarówno promować procesy partycypacyjne, które prowadzone są w mieście Gdańsku, jak i szukać nowych rozwiązań włączających mieszkańców we współdecydowanie o politykach miejskich i nie tylko.

Dlaczego to robimy?

Bo jesteśmy przekonani że społeczeństwo obywatelskie jest podstawą demokracji.

W jaki sposób będziemy realizować nasz cel?

Mamy szereg narzędzi i nie zawahamy się ich użyć:

  • Rzecznictwo wewnętrzne i zewnętrzne – będziemy szukać Sprzymierzeńców wśród Samorządowców, NGOsów, Biznesu i nas wszystkich, czyli Mieszkańców Gdańska
  • Kampania społeczno-rzecznicza – będziemy trombić o tym na mieście
  • Gdańskie Forum Partycypacji – stworzymy przestrzeń do wymiany myśli i doświadczeń oraz strefę miejskich partycypacji
  • Przeprowadzimy pilotaż partycypacji w wybranej dzielnicy Gdańska
  • Stworzymy Model Dobrych Praktyk na podstawie pilotażowej partycypacji
  • Zaprosimy Praktyków Partycypacji na rozmowę przy kawie z mieszkańcami podczas cyklicznych spotkań SPOTkaj Cafe
  • Stworzymy Partycypacyjny Narzędziownik podczas wspólnej warsztatowej pracy zaproszonych ekspertów z dziedziny partycypacji społecznych.

 

Przyjrzyjmy się wspólnie gdańskim procesom partycypacyjnym!

Skontaktuj się z nami:
biuro@fundacjarc.org.pl

Czas trwania projektu: od września 2022 r. do kwietnia 2024 r.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.

Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Klauzula informacyjna