DecydujMY

Zobacz, co wypracowaliśmy:

O projekcie

Zwiększanie wpływu Młodych i Dorosłych na życie w Gdańsku

Celem projektu jest zwiększenie świadomości i wiedzy młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gdańska na temat szerokich możliwości partycypacji obywatelskiej i korzyści z nich wynikających. W trakcie trwania projektu, czyli w ciągu 20 miesięcy wytężonej pracy, będziemy zarówno promować procesy partycypacyjne, które prowadzone są w mieście Gdańsku, jak i szukać nowych rozwiązań włączających mieszkańców we współdecydowanie o politykach miejskich i nie tylko.

Dlaczego to robimy?

Bo jesteśmy przekonani że społeczeństwo obywatelskie jest podstawą demokracji.

W jaki sposób będziemy realizować nasz cel?

Mamy szereg narzędzi i nie zawahamy się ich użyć:

  • Rzecznictwo wewnętrzne i zewnętrzne – będziemy szukać Sprzymierzeńców wśród Samorządowców, NGOsów, Biznesu i nas wszystkich, czyli Mieszkańców Gdańska
  • Kampania społeczno-rzecznicza – będziemy trąbić o tym na mieście
  • Gdańskie Forum Partycypacji – stworzymy przestrzeń do wymiany myśli i doświadczeń oraz strefę miejskich partycypacji
  • Przeprowadzimy pilotaż partycypacji w wybranej dzielnicy Gdańska
  • Stworzymy Model Dobrych Praktyk na podstawie pilotażowej partycypacji
  • Zaprosimy Praktyków Partycypacji na rozmowę przy kawie z mieszkańcami podczas cyklicznych spotkań SPOTkaj Cafe
  • Stworzymy Partycypacyjny Narzędziownik podczas wspólnej warsztatowej pracy zaproszonych ekspertów z dziedziny partycypacji społecznych.
Przyjrzyjmy się wspólnie gdańskim procesom partycypacyjnym!

Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Miasta Gdańska, objęła Patronatem Honorowym projekt Decydujmy! Zwiększanie wpływu Młodych i Dorosłych na życie w Gdańsku.

Skontaktuj się z nami

Koordynatorka projektu: Martyna Nagórska
martyna.nagorska@fundacjarc.org.pl

Czas trwania projektu: od września 2022 r. do kwietnia 2024 r.

Minione wydarzenia

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Fundusze Norweskie i EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.


Fundusze Norweskie i EOG na lata 2014–2021 wynoszą 2,8 miliarda euro.


Priorytety na ten okres to:
#1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Kwalifikowalność do Funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Program Funduszy Norweskich i EOG składa się z dwóch mechanizmów finansowych. Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Fundusze Norweskie są finansowane wyłącznie
przez Norwegię.

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.