Dzięki projektowi „Żelazne fundamenty – szansa na niezależność III Sektora” wszechstronnie przygotowujemy się do gromadzenia kapitału żelaznego 

Dzięki „Żelaznym fundamentom” możemy:
  • rzetelnie przygotować się do gromadzenia funduszy na kapitał żelazny,
  • dostosować zarządzanie organizacją oraz jej działania fundraisingowe do wymogów budowy kapitału żelaznego,
  • zdobyć wszechstronną wiedzę i umiejętności, by pozyskiwać partnerów z otoczenia organizacji i sprawić, by byli zaangażowani w działania,
  • zdobyć wiedzę o tym, jak pracować z darczyńcami i zbierać pieniądze dla pomorskich organizacji pozarządowych. 
Kapitał żelazny gwarantuje długoterminowe i stabilne źródło finansowania celów statutowych organizacji pozarządowych. To środki finansowe, które organizacja zdobywa i gromadzi po to, by czerpać z nich zyski przeznaczane na realizację jej celów statutowych. Stanowi on ważne, stabilne i trwałe źródło finansowania działań podejmowanych przez organizację. Zasadą generalną jest nienaruszalność kapitału żelaznego oraz jego stałe pomnażanie. Istnieje kilka głównych celów tworzenia kapitału żelaznego:
  • utrzymanie niezależności finansowej,
  • rozwój prowadzonych programów i tworzenie nowych,
  • zapobieganie okresowej utracie płynności finansowej,
  • zastąpienie malejącego źródła istniejących dochodów.
Stworzenie kapitału żelaznego uważane jest zazwyczaj jako kolejny, znaczący etap rozwoju organizacji. Oparcie działalności w całości lub części na kapitale żelaznym umożliwia uniezależnienie od innych, zewnętrznych źródeł finansowania, pozwala na prowadzenie długoterminowej przemyślanej polityki finansowej, a także daje poczucie stabilności zarówno pracownikom organizacji, jak i jej beneficjentom.
Oprac. http://www.funduszewieczyste.pl/kapital-zelazny
Źródła: T. Perkowski, Zarządzanie kapitałem żelaznym przez fundacje, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: [na prawach rkpsu],
Fundraising to sztuka, której można się nauczyć. Dobre pomysły na pozyskiwanie funduszy w lokalnej społeczności, red. Beata Tokarz, Warszawa: ARFP, 2005.
Logo_KDSPP
Logo-podstawowe.-Kolor.-PNG.png

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

proo.png

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.