Fundacja RC

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej "Dobra robota"

Dobra Robota

Projekt realizowany w latach 2013 – 2015 przez konsorcjum partnerów: Fundację RC, Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną, Stowarzyszenie Pracodawcy.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i nadwiślański

Źródło finansowania
Regionalny Program Operacyjny

Okres realizacji
2013-2015