Projekt realizowany w latach 2009 – 2011 był programem monitorowania prawa lokalnego w zakresie wykorzystania rozwiązań prawnych w partycypacji społecznej połączonym z kampanią społeczną. Celem projektu określono jako podniesienie poziomu edukacji obywatelskiej wzmocnienie narzędzi, które są wpisane w system prawa i zapewniają szeroki udział obywateli w rządzeniu gminą.

Więcej informacji
Nic o mnie beze mnie
Źródło finansowania
Poddziałanie 5.4.2. POKL
Okres realizacji
2009-2011

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.