Fundacja RC

"Nic o mnie beze mnie"

Projekt realizowany w latach 2009 – 2011 był programem monitorowania prawa lokalnego w zakresie wykorzystania rozwiązań prawnych w partycypacji społecznej połączonym z kampanią społeczną. Celem projektu określono jako podniesienie poziomu edukacji obywatelskiej wzmocnienie narzędzi, które są wpisane w system prawa i zapewniają szeroki udział obywateli w rządzeniu gminą.

Źródło finansowania
Poddziałanie 5.4.2. POKL


Okres realizacji
2009-2011