Fundacja RC

Fundusz Regrantingowy "Gdynia odnowa"

Gdynia ODNOWA

To przedsięwzięcie realizowane pilotażowo w 2018 roku, w ramach działań rewitalizacyjnych w 3 gdyńskich dzielnicach: Witomino, Chylonia oraz Oksywie. Obejmowało dystrybucję środków w formie tzw. mikrogranty dedykowanych mieszkańcom a przeznaczonych na działania społeczne prowadzone na obszarze rewitalizacji tychże obszarów.

Więcej na www.gdyniaodnowa.org

„Chylonia odnowa” „Witomino odnowa” „Oksywie odnowa”

Źródło finansowania
Urząd Miasta Gdyni


Okres realizacji
2018