Fundacja RC

1. O艣rodek Wsparcia Ekonomii Spo艂ecznej “Dobra robota”

Dobra Robota

Projekt realizowany w latach 2013 鈥 2015 przez konsorcjum partner贸w: Fundacj臋 RC, Obszar Metropolitalny Gda艅sk Gdynia Sopot, Caritas Archidiecezji Gda艅skiej, Pomorsk膮 Specjaln膮 Stref臋 Ekonomiczn膮, Stowarzyszenie Pracodawcy

Tytu艂 projektu“O艣rodek Wsparcia Ekonomii Spo艂ecznej na subregion metropolitalny i nadwi艣la艅ski”
殴r贸d艂o finansowaniaRegionalny Program Operacyjny
Okres realizacji2013-2015

2. Fundusz Regrantingowy 鈥濭dynia odnowa”

Gdynia ODNOWA

To przedsi臋wzi臋cie realizowane pilota偶owo w 2018 roku, w ramach dzia艂a艅 rewitalizacyjnych w 3 gdy艅skich dzielnicach: Witomino, Chylonia oraz Oksywie. Obejmowa艂o dystrybucj臋 艣rodk贸w w formie tzw. mikrogranty dedykowanych mieszka艅com a przeznaczonych na dzia艂ania spo艂eczne prowadzone na obszarze rewitalizacji tych偶e obszar贸w.

Wi臋cej na www.gdyniaodnowa.org

Tytu艂 projektu“Chylonia odnowa”
“Witomino odnowa”
“Oksywie odnowa”
殴r贸d艂o finansowaniaUrz膮d miasta Gdyni
Okres realizacji2018

3. “Nic o mnie beze mnie”

Projekt realizowany w latach 2009 鈥 2011 by艂 programem monitorowania prawa lokalnego w zakresie wykorzystania rozwi膮za艅 prawnych w partycypacji spo艂ecznej po艂膮czonym z kampani膮 spo艂eczn膮. Celem projektu okre艣lono jako podniesienie poziomu edukacji obywatelskiej wzmocnienie narz臋dzi, kt贸re s膮 wpisane w system prawa i zapewniaj膮 szeroki udzia艂 obywateli w rz膮dzeniu gmin膮.

Tytu艂 projektu“Nic o mnie beze mnie”
殴r贸d艂o finansowaniaPoddzia艂anie 5.4.2. POKL
Okres realizacji2009-2011

4. Od samoorganizacji do partycypacji poprzez wsparcie pomorskich centr贸w organizacji pozarz膮dowych

Pomorska Sie膰 Centr贸w Organizacji Pozarz膮dowych

Projekt realizowany w partnerstwie z Centrum Inicjatyw Obywatelskich, przewidywa艂  powstanie 6 Centr贸w Organizacji Pozarz膮dowych (COP) – 2 organizacje macierzyste dzia艂aj膮ce w S艂upsku i Gda艅sku oraz 4 organizacje z terenu wojew贸dztwa pomorskiego (Kartuzy, Pruszcz Gda艅ski, L臋bork, Kwidzyn). Poza dzia艂aniami maj膮cymi na celu integracj臋 partner贸w, uwsp贸lnienie standard贸w, dzia艂ania uwzgl臋dnia艂y wiele us艂ug bezpo艣redniego wsparcia dla ngo tj. poradnictwo, wsparcie ksi臋gowe, us艂uga marketingowa, szkolenia, coaching itp. Jednym z efekt贸w wsp贸艂pracy by艂o zawi膮zanie Pomorskiej Sieci COP.

Tytu艂 projektu 鈥濷d samoorganizacji do partycypacji poprzez wsparcie pomorskich centr贸w organizacji pozarz膮dowych鈥
殴r贸d艂o finansowaniaPoddzia艂anie 5.4.2. POKL
Okres realizacji2011-2014

5. Regionalny O艣rodek Europejskiego Funduszu S膮siedzkiego

Regionalny O艣rodek EFS

Sie膰 Regionalnych O艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego powsta艂a, aby rozwija膰 kompetencje potencjalnych projektodawc贸w zwi膮zane z wykorzystaniem szansy, jak膮 oferuje Europejski Fundusz Spo艂eczny. Regionalne O艣rodki EFS by艂y odpowiedzialne za szkolenia, 艣wiadcz膮 us艂ugi doradcze z zakresu aplikowania o 艣rodki EFS oraz us艂ugi informacyjne. Sie膰 nadzorowana by艂 przez Krajowy O艣rodek Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego, kt贸rej celem by艂o zapewnienie realizacji us艂ug o jednolitym standardzie oraz koordynacj臋 prowadzonych dzia艂a艅.

Tytu艂 projektuRegionalny O艣rodek Europejskiego Funduszu S膮siedzkiego
殴r贸d艂o finansowaniaPOKL
Okres realizacji2010-2013