Jesteśmy operatorem regrantingu w ramach funduszu Akumulator Społeczny na miasto Gdańsk.

Czas start! Rusza Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY 2021

Masz pomysł na działania w swojej okolicy? Nie wiesz skąd pozyskać środki na jego realizację i od czego zacząć? A może chcesz wzmocnić swoją młodą organizację? Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!

Nowy, bo tworzony w nowym, większym partnerstwie, którego liderem jest Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, opartym o otwartość, zaufanie i solidarność, tworzącym nową jakość we wsparciu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Rozpoczynamy nabór do Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY!

Zapraszamy do składania wniosków na:

– inicjatywy i działania ze sfery pożytku publicznego (mini-grant do 1000 zł lub grant do 6 000 zł)

– na wsparcie młodej organizacji pozarządowej (grant do 10.000 zł)

 

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.

Kiedy?

Nabór wniosków trwa od 18 czerwca do 18 lipca:

– do 18 lipca 2021 – inicjatywy i działania ze sfery pożytku publicznego

– do 18 sierpnia 2021  – na wsparcie rozwoju młodej organizacji.      

Projekty mogą być realizowane w terminach:

 – od 1 sierpnia do 15 grudnia 2021 r. – inicjatywy lub projekty ze sfery pożytku publicznego  

– od 10 września do 15 grudnia 2021 r. – rozwój młodej organizacji pozarządowej.

 

Do zdobycia maksymalnie 6000 zł na realizację Waszych inicjatyw lub do 10.000 zł na rozwój młodej organizacji!

Bieżące informacje są także na: facebook.com/akumulatorspoleczny
 
Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się (lub zalogować) na stronie: www.witkac.pl, wybrać powiat Miasto Gdańsk i wypełnić formularz on-line. 
 
UWAGA: Wnioski składa się wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora.
 
UWAGA: W ramach konkursu można złożyć maksymalnie jeden wniosek! Jeżeli organizacja lub grupa otrzymała już w 2021 roku dofinansowanie w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, nie może brać udziału w dodatkowym naborze!
 
Masz pytania dotyczące konkursu lub realizacji projektów? Potrzebujesz pomocy w obsłudze generatora wniosków? 
 
Skontaktuj się z nami ! 
maria.witecka@fundacjarc.org.pl
+48 573 375 657
 

Czym jest AKUMULATOR SPOŁECZNY?

AKUMULATOR SPOŁECZNY to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz, mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców Pomorza. Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz dobra wspólnego.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs skierowany jest do:

  • młodych organizacji pozarządowych (działających nie dłużej niż 2,5 roku, z przychodami do 25 000 zł; wnioskować mogą także organizacje będące w trakcie procesu rejestracji)
  • grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego – aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.
Konkurs ma dwie formalne zasady co do lokalizacji, które trzeba bezwzględnie spełniać:
 
  • Wnioskodawcą i Realizatorem może być wyłącznie organizacja lub grupa mająca siedzibę na terenie województwa pomorskiego.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Fundusz budowany jest w partnerstwie organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego:

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Fundacji Pokolenia, Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenia EDUQ, Fundacji Rozwoju Lokalnego PARASOL, Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej, Fundacji Edukacji i Działań Społecznych, Fundacji Strefa Mocy i Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”

Otwartość, zaufanie i solidarność to wartości naszego partnerstwa i fundamenty Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY.

Profesjonalnie wspieramy działania mieszkanek i mieszkańców Pomorza poprzez doradztwo, szkolenia, animację i granty.

Zadanie jest współfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.