Zostań asystentem/ką organizatora eventów | Praktyki w RC

Pomóż nam w tworzeniu największego święta organizacji pozarządowych na Pomorzu! Zgłoś się na praktykę i zostań asystentem/asystentką organizatorki eventów. Pracuj z nami przy Gali Nagrody Bursztynowego Mieczyka.

Więcej informacji o Nagrodzie:
https://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl/
https://www.facebook.com/BursztynowyMieczyk/

Zakres obowiązków praktykanta/praktykantki:
wsparcie koordynatorki Gali Nagrody Bursztynowego Mieczyka w zakresie organizacji, promocji i przebiegu eventu, w tym:

 • wsparcie w komunikacji z gośćmi wydarzenia, udzielanie informacji osobom kierującym zapytania na temat eventu – komunikacja mailowa,
 • wsparcie w organizacji poszczególnych elementów eventu, m.in. w zakresie wyboru i pozyskania muzyki towarzyszącej Gali oraz scenicznych elementów towarzyszących np. zespołu muzycznego,
 • pomoc w zapraszaniu gości specjalnych – przygotowanie i wysyłka zaproszeń,
 • pomoc w promocji Gali w mediach społecznościowych oraz za pomocą innych kanałów przekazu,
 • pomoc w pozyskaniu i odebraniu upominków dla gości wydarzenia,
 • wsparcie w czynnościach organizacyjnych przed, w trakcie i po obradach Kapituły Nagrody, która odbędzie się w dniu 7.11.2022,
 • obsługa gości Gali w dniu wydarzenia (5.12 od godz. 17 do 21),
 • wsparcie w wysyłce podziękowań i komunikacji z gośćmi Gali po wydarzeniu. 

Wymiar 15-20 godzin 
Do 16 grudnia od zaraz

Korzyści:

 • Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie organizowania eventu o dużej skali, realizowanego w partnerstwie 11 instytucji na szczeblu krajowym i regionalnym;
 • Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie promocji eventów;
 • Rozwój kompetencji w zakresie obsługi uczestników eventów i komunikacji z nimi;
 • Wzrost wiedzy i umiejętności na temat funkcjonowania organizacji pozarządowych, poznanie pracy dużej organizacji pozarządowej „od kuchni”;
 • Poznanie specyfiki działania organizacji pozarządowych w woj. pomorskiego;
 • Poznanie kilkudziesięcioma nowych osób, które są reprezentantami instytucji średniego i wysokiego szczebla, a także sektora społecznego;
 • Poznanie kulis wydarzenia o dużej skali (400 gości);
 • Przebywanie i zawarcie znajomości z sympatycznymi, profesjonalnymi pracownikami organizacji pozarządowej, jaką jest Fundacja RC.

Oczekiwania
Szukamy osoby, która:

 • posiada umiejętności sprawnej komunikacji interpersonalnej,
 • ma odpowiedzialne nastawienie do podejmowanych zadań,
 • jest ciekawa nowych doświadczeń w zakresie organizowania eventów,
 • ma doświadczenie w wolontariacie w organizacjach pozarządowych, najchętniej w organizacji eventów.


Jesteś zainteresowany/a?

Wyślij swoje zgłoszenie – CV i kilka słów o sobie – na maila:
marta.kosinska@fundacjarc.org.pl

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.