Poznaj szczegóły warsztatów Regionalnego Forum Odpowiedzialności Społecznej i Otwarcia OWES Obszar Gdański.

Już 20 czerwca o godzinie 10:00 spotykamy się w Fundacji RC na Wita Stwosza 23 w Gdańsku na łączonym wydarzeniu:

➡️ Otwarcie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszar Gdański – na terenie powiatu gdańskiego, miasta Gdańska, powiatu kartuskiego i powiatu nowodworskiego.
 
➡️ Regionalne Forum Społecznej Odpowiedzialności, które promuje wdrażanie w organizacjach pozarządowych wytycznych normy ISO 26000, czyli właśnie społecznej odpowiedzialności oraz rozwiązań związanych ze Zrównoważonym Rozwojem.

Poznaj tematy warsztatów i zobacz, kto je poprowadzi:

Po oficjalnym otwarciu i panelu dyskusyjnym odbędą się warsztaty związane z ekonomią społeczną, społeczną odpowiedzialnością oraz narzędziami wspierającymi organizacje pozarządowe w rozwoju. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami. 

Warsztat 1. Przedsiębiorstwo społeczne - od czego zacząć? Wiedza w 3 blokach.

Blok 1 – Ustawa o ekonomii społecznej – podstawowe definicje, instrumenty wsparcia, status przedsiębiorstwa społecznego

Prowadzący: Maciej Kochanowski 

Socjolog z wykształcenia i pasji, specjalista w kreowaniu polityki społecznej, szczególnie ekonomii społecznej. Wieloletni urzędnik w urzędzie marszałkowskim, obecnie Kierownik Referatu Analiz i Rozwoju w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej. Wcześniej związany z pracą na rzecz Gdańska, m.in. w MOPR oraz w Radzie Dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce.

Blok 2 – Jak przygotować się do prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego? – Dlaczego warto, jak to się robi i na co należy zwrócić uwagę przy staraniu o status PS – praktyczne podejście do tematu na bazie doświadczeń własnych.  

zdj. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl
Projekt bez nazwy (34)

Po lewej: Jolanta Rychlik – fundatorka i prezeska Fundacji ,,Świat Wrażliwy” działającej od 2013 roku na gdańskich Siedlcach, aktywizującej społecznie i zawodowo osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz seniorów. Założycielka  Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej Kawiarnia Caffe Aktywni, działającej od stycznia 2020 r., stworzonej na bazie autorskiej innowacji „Innowacje na ludzką miarę W Labiryncie Dorosłości – Aktywna Wymiana Międzypokoleniowa”, wielokrotnie nagradzanej i docenionej na forum krajowym, europejskim i światowym. 

Po prawej: Anna Mękal – prezeska Fundacji Pępek Świata oraz doradca przedsiębiorstwa społecznego Caffe Aktywni. Jako prezeska Fundacji Pępek Świata, Anna konsekwentnie dąży do realizacji misji fundacji, czyli ułatwienie dostępu do specjalistycznych badań mieszkańcom województwa pomorskiego, głównie w małych miejscowościach. Jako doradca w przedsiębiorstwie społecznym Caffe Aktywni wspiera rozwój i innowacje, pomagając w tworzeniu miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Anna jest absolwentką Akademii Morskiej w Gdyni na kierunku marketing i zarządzanie.

Blok 3 – Jak pozyskać dodatkowe środki finansowe na rozwój swojej organizacji? – Pożyczki, dotacje, współpraca z biznesem – jak sfinansować rozwój, inwestycje, nowy sprzęt lub inne potrzeby? 

Prowadzący: Artur Kaniecki

Prezes Zarządu Fundacji Studio M6 – dyplomowany coach, doradca zawodowy, specjalista ds. prawa pracy, legalizacji zatrudnienia; prowadzi doradztwo biznesowe, życiowe oraz mentoring, warsztaty i szkolenia. Ekspert z zakresu organizacji i zarządzania, Menadżer, HR Business Partner.  Jest absolwentem Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz ukończył studia podyplomowe z PR w Biznesie na Uniwersytecie Szczecińskim. W 2019 roku ukończył Studia Doktoranckie na Wydziale Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. 

Warsztat 2 - Czym jest norma społecznej odpowiedzialności (ISO 26000), dlaczego warto ją wdrożyć do swojej organizacji i jak to zrobić, by mieć korzyści biznesowe?

 Rozszyfrowanie pojęć od CSR, ESG, aż po Zrównoważony Rozwój i normę ISO – historia, definicje i wytyczne. Dlaczego te pojęcia to przyszłość i jak to się przełoży na współpracę z biznesem. 

Prowadząca – Magda Jabłońska 

Specjalistka ds. Partnerstw i Społecznej Odpowiedzialności w Fundacja RC. Ponad 25 lat temu zaczynała w dyplomacji, potem w branży eventowej i działach marketingu aż po sektor pozarządowy. Urodzona networkerka – posiada moc łączenia ludzi wokół małych i dużych spraw, szczególnie spod znaku CSR-u. W 3.sektorze jest od 2011 roku, ale pełną gębą od 2018 roku w różnych konfiguracjach. Dziś współtworzy Kreatywny Dział PR i jest doradczynią m.in. w Gdańskim Centrum Organizacji Pozarządowych w tematach strategii i rozwoju NGO, dywersyfikacji źródeł finansowania,  współpracy z biznesem (CSR) oraz promocją i komunikacją działań NGO.  Jest pomysłodawczynią Spółdzielni Socjalnej Zeroban. Jej aktualna totalna zajawka to społeczna odpowiedzialność NGO, ISO 26000 oraz ESG. 

Warsztat 3 - Projektowanie współpracy międzysektorowej. Warsztaty i dobre praktyki Funduszu Inicjowania Rozwoju (FIR).

 Czym jest FIR i dla kogo jest on przeznaczony? Jakie są wytyczne, by do niego aplikować? Jak wygląda skuteczna współpraca międzysektorowa na podstawie doświadczeń FIR. 

Prowadząca: Natalia Siuda-Piotrowska 

Prezeska Fundacji Inicjowania Rozwoju Up Foundation. Trenerka antydyskryminacyjna, mentorka i doradczyni. Wspiera, słucha i pomaga organizacjom pozarządowym, przedsiębiorstwom społecznym, aktywistkom i aktywistom w obszarach dotyczących tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych, finansów organizacji, projektowania usług społecznych, współpracy z otoczeniem, odpowiedzialności społecznej, innowacji czy ekonomii społecznej.

Warsztat 4 - Jak promować swoje usługi? Jak budować wizerunek w social mediach i offline w sposób społecznie odpowiedzialny?

Kulisy planowania promocji projektów lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa społeczne. Na co zwracać uwagę, jak dobierać kanały i grupy docelowe? 

Prowadzący: Mariusz Godlejewski 

Dyrektor Biura Projektów. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów biznesowych i społecznych, finansowanych z dotacji gminnych, EFS, Funduszy Norweskich, NIW, Major Donors i grantów międzynarodowych. Jest również Rzecznikiem Prasowym Fundacji oraz jest odpowiedzialny za marketing (media społecznościowe). Ukończył program PROMENGO dla Menedżerów NGO oraz „Wydział Innowacji” realizowany w ramach Katalizatora Innowacji Społecznych (Fundacja Stocznia i FISE), „Akademię Europejską” (Polska Fundację im. Roberta Schumana). Uczestnik projektu Centrum Stosunków Międzynarodowych „NGO Community – Building International Bridges.

Warsztat 5 - Płaszczyzny współpracy samorządu z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Warsztat będzie dotyczył współpracy samorządów z OWES i zamierzam odwołać się do przyjętego w lutym br przez RKRES Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej.

 

Prowadząca: Małgorzata Niemkiewicz 

Liderka zaangażowana w podnoszenie jakości współpracy samorządów  z organizacjami pozarządowymi, związana z sektorem pozarządowym od ponad 25 lat. Doktor nauk społecznych, współprzewodnicząca Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, ewaluatorka, badaczka, ekspertka m.in. w obszarze ekonomii społecznej i polityki społecznej , trenerka, wykładowczyni akademicka. Inicjatorka nowych rozwiązań w zakresie rozwoju usług społecznych oraz pracy ze społecznością lokalną. Członkini Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Laureatka Nagrody „Srebrne Drzewko” Marszałka Województwa Pomorskiego za upowszechnianie idei ekonomii społecznej, w tym za rozwój systemu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej oraz popularyzację świadczenia usług społecznych z wykorzystaniem elementów gospodarki społecznej oraz wdrażanie i promowanie innowacji społecznych.

Warsztat 6 - Model Canvas jako doskonałe narzędzie do zaprojektowania modelu biznesowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Poznaj narzędzie, dzięki któremu w łatwy sposób zdefiniujesz, zaprojektujesz i zwizualizujesz idee biznesowe. Sprawdza się w każdej firmie, niezależnie od wielkości i branży. 

Prowadzący: Tomasz Rykaczewski

Założyciel Domu Trenerów. Przedsiębiorca z zamiłowania i charakteru. Trener biznesu z międzynarodową certyfikacją American Certification Institute (ACI) oraz negocjator z międzynarodową certyfikacją ACI. Ekonomista, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Nauczyciel akademicki na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni, gdzie również zajmuje się konsultacjami w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Obecnie zawodowo związany z zarządzaniem projektami. Fundator i wiceprezes Fundacji Prospekt, zajmującej się edukacją ekonomiczno-prawną. Od wielu lat współpracuje z różnymi organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami.

Patronat Medialny: ngo.pl oraz Zawsze Pomorze
Partnerzy:
Instytut Nowych Technologii, Fundacja Studio M6, Fundacja Edukacji i Działań Społecznych, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWP
 
 
Otwarcie OWES Obszar Gdański finansowane jest ze środków Unii Europejskiej.
Projekt „Społecznie Odpowiedzialne NGO” realizowany jest w okresie od 1 maja 2022 do 31 października 2024 roku przez Instytut Nowych Technologii. Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030
wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.