Pomorska Szkoła Animacji Społecznej | Edycja 2022

Pomorska Szkoła Animacji Społecznej to kolejna edycja zajęć stworzonych specjalnie z myślą o lokalnych animatorkach i animatorach społecznych. PSAS jest częścią projektu Pomorska Animacja Społeczna 2.0 realizowanego przez Fundację RC, którego celem jest zachęcenie działaczy społecznych do wejścia na wyższy poziom wiedzy o animacji społecznej oraz zdobycie certyfikatu. 

Koordynatorką jest Małgorzata Sokołowska:
Jesteśmy Harvardem Pomorza w kwestii animacji społecznej. Chcemy uzbroić animatorki i animatorów, którzy zwykle działają z potrzeby serca, w narzędzia niezbędne do wejścia na wyższy poziom inicjatyw, chociażby pod kątem diagnozowania potrzeb, budowania partnerstw czy zdobywania finansowania. Chcemy też zdjąć mit, że animatorzy zajmują się tylko organizacją festynów z watą cukrową i balonami.

Rekrutacja jest dwuetapowa i potrwa do 7 kwietnia 2022

Pierwszy etap będzie polegał na wypełnieniu ankiety z krótkim opisem doświadczeń w pracy animacyjnej. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę o motywacji, celach rozwojowych, by zbadać, czy oferta odpowiada na potrzeby potencjalnego uczestnika. 

Co zyskujesz?

Osoby, które ukończą szkołę podniosą świadomość własnych zasobów, możliwości oraz kompetencji, dzięki czemu będą w stanie wyznaczyć swoje ścieżki rozwoju. To bardzo ważne, by taki animator potrafił podjąć świadomą decyzję, w jakiej roli, kiedy, na jaką rzecz i z kim chce współpracować. Udział w szkole będzie też okazją do zawarcia nowych znajomości, zdobycie nowych zasobów do pracy w społecznościach.

Zajęcia odbywają się w weekendy i rozpoczynają się planowo 23 kwietnia, a kończą na początku października.

Udział jest bezpłatny. 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/UdFoFU4jhp42xJ3i6

Nie pokrywamy kosztów transportu, wyżywienia i noclegu.

*Uwaga: program może ulec zmianie.

Planowany program szkoły

Zajęcia będą się odbywały w siedzibie Fundacji RC – al. Grunwaldzka 5 Gdańsk Wrzeszcz

23-24.04 Zjazd I – Warsztat rozwoju osobistego (16h)  – autodiagnoza, analiza własnych kompetencji i wyznaczanie celów rozwojowych.

Określisz i zaplanujesz projekt rozwoju siebie jako animatora/animatorki społecznej. Zrozumiesz lepiej własne i społeczne mechanizmy, wzorce myślowe, strategie decyzyjne i motywacyjne.

Trenerka: Monika Hausman-Pniewska

14-15.05 Zjazd II – Warsztat rozwoju osobistego cz. 2 – (16h)  – narzędzia pracy animatora/animatorki

Poznasz narzędzia, którymi może posługiwać się animator/-ka. Rozróżnisz strategie wpływu dominujące u animatorów, liderów czy ekspertów. Poznasz inspirujące praktyki pracy animacyjnej w różnych środowiskach. Nauczysz się technik facylitacyjnych, zasad prowadzenia spotkań. Otrzymasz także zadanie animacyjne do wykonania we współpracy z innymi uczestnikami/uczestniczkami kursu.

Trenerka: Monika Hausman-Pniewska

28-29.05 Zjazd III – Środowisko lokalne (16h)  analiza środowiska lokalnego, korzystanie z zasobów lokalnych, sieciowanie, nawiązywanie partnerstw.

Nauczysz się sposobów na zbadanie swojego środowiska lokalnego, poznasz kilka różnych technik diagnozowania społeczności i zastosujesz jedną z nich do analizy swojego otoczenia.

Trenerka: Karolina Ciechorska-Kulesza

11-12.06 Zjazd IV – Komunikacja interpersonalna (16h) komunikacja bez przemocy, aktywne słuchanie, komunikat „ja”, style komunikacji, udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej, radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi.

Poznasz własny styl komunikacyjny. Nauczysz się aktywnie słuchać oraz używać komunikatu “ja”. Będziesz ćwiczyć dawanie i przyjmowanie informacji zwrotnej. Poznasz strategie radzenia sobie z konfliktami.

Trenerka: Małgorzata Niemkiewicz

10.09 Zjazd V – Narzędzia wywierania wpływu (8h)  warsztat zdalny połączony z prezentacją możliwości zdalnego prowadzenia spotkań i warsztatów.

Nauczysz się, jak wywierać wpływ na zachowanie innych poprzez tworzenie trwałych i dobrych relacji. Dowiesz się też, w jaki sposób podnosić skuteczność i zaangażowanie członków/członkiń grupy. Dodatkowo warsztat będzie prowadzony zdalnie, ale z zastosowaniem aktywnych technik warsztatowych, które będziesz mogła/mógł następnie zastosować we własnej pracy.

Trener: Jacek Gralczyk oraz Ilona Klein-Tragier

24-25.09 Zjazd VI – Praca z grupą (16h) –  proces grupowy, role grupowe, struktury i organizacja pracy zespołu, skuteczna interwencja animacyjna w poszczególnych fazach rozwoju grupy.

Poznasz role grupowe, sprawdzisz, w jakiej roli występujesz najczęściej. Nauczysz się rozpoznawać, w jakiej fazie znajduje się dana grupa i zaplanujesz możliwe działania animacyjne adekwatne do momentu, w jakim znajduje się grupa. 

Trenerka: Iwona Woźniewska 

08-09.10 Zjazd VII – Prezentacje zrealizowanych inicjatyw /Podsumowanie cyklu – 8h trenerskich plus test i rozdanie świadectw.

Podczas warsztatu zespoły zadaniowe zaprezentują swoje inicjatywy, podzielą się przebiegiem całego procesu i efektami działań. W drugiej części warsztatu podsumujecie cały cykl warsztatów i podzielicie się swoimi planami na przyszłą pracę animacyjną.  

Trenerka: Monika Hausman-Pniewska

Trenerzy i Trenerki

Karolina Ciechorska-Kulesza  
dr socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański
Socjolog, doktor nauk humanistycznych, pracuje w Zakładzie Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Badaczka społeczna, nauczycielka akademicka, szkoleniowiec. W przeszłości animatorka kultury, rzeczniczka prasowa, liderka kilku organizacji pozarządowych. 
Kierowniczka i członkini wielu projektów badawczych i badawczo-animacyjnych. Autorka książki „Tożsamość a przestrzeń w warunkach niestabilnych granic. Przypadek województwa elbląskiego” (2016), współautorka monografii m.in. na temat III sektora, uczestnictwa w kulturze, kultury lokalnej, aktywności lokalnej, gdańskich tożsamości. Autorka licznych artykułów naukowych oraz raportów badawczych dotyczących przede wszystkim socjologii regionu, w tym Pomorza oraz Ziem Zachodnich i Północnych, społeczności lokalnych, aktywności społecznej oraz animacji i edukacji kulturowej. Szczególnie bliska jest jest diagnoza lokalna. Współpracuje z wieloma organizacjami społecznymi i instytucjami kultury. Członkini Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą UG.
Iwona Woźniewska   
psychotraumatolożka, terapeutka ACT, członkini Association for Contextual Behavioral Science
 Prezeska Stowarzyszenia 180°. Od 2011 roku kieruje pracą  aniamacyjną i terapeutyczną w „Youth Pointach” Placówkach Wsparcia Dziennego w Gdyni i Gdańsku. W ramach współpracy z Gdańskim Archipelagiem Kultury zajmuje się animacją kultury organizując wydarzenia mające na celu promocję kultury ulicznej, której jest pasjonatką. Od 2014 roku jest ekspertką do spraw wychowania w Magazynie „Together” Rodzinna Strona Trójmiasta oraz felietonistką w Magazynie Kobiet. Współpracuje jako ekspertka ze stacją TVN Style, komentując i wyjaśniając  rzeczywistość młodych ludzi.  Bardzo bliska jest jej tematyka pobudzania zasobów tkwiących szczególnie w młodych ludziach. Jej życie składa z kilku ważnych filarów jakimi są praca, kultura i sztuka, szczególnie ta z ulicy i na ulicy oraz dzieci te zdrowe, szczęśliwe, chore i smutne.
Pasjonatka młodych oraz krytyczka systemu wsparcia rodziny. Oficjalnie magister Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stosowanej Analizy Zachowania SWPS. Działa w tysiącu przestrzeni społecznych od ulicy, placówki, gabinetu, szkoły do galerii sztuki, muzeum, teatru. Doświadczona terapeutka, trenerka, facylitatorka współpracująca z szeregiem organizacji i instytucji. Prywatnie stara się nieco zwolnić tempo i cieszyć się teraźniejszością, na co dzień kieruję się dewizą „wiem, że nic nie wiem, ale każdego dnia wiem więcej”.
Małgorzata Niemkiewicz
dr nauk społecznych, innowatorka, ewaluatorka, badaczka
społeczna, trenerka i wykładowczyni akademicka. Dyrektorka w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Od ponad 25 lat związana z sektorem pozarządowym i polityką społeczną. Przewodnicząca Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej I kadencji (2015-2020), członkini, współprzewodnicząca dwóch kadencji Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wieloletnia członkini i przewodnicząca Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych.
Laureatka w 2019 roku Nagrody „Srebrne Drzewko” Marszałka Województwa Pomorskiego za upowszechnianie idei ekonomii społecznej, w tym za rozwój systemu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej oraz popularyzację świadczenia usług społecznych z wykorzystaniem elementów gospodarki społecznej oraz wdrażanie i promowanie innowacji społecznych;
inicjatorka nowych rozwiązań, szczególnie w zakresie rozwoju usług społecznych oraz pracy ze społecznością lokalną; członkini Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.
Monika Hausman-Pniewska 
trenerka, animatorka i inicjatorka wielu przedsięwzięć
Ma wieloletnie doświadczenie zarówno na sali szkoleniowej, jak i w pracy ze społecznościami lokalnymi.  Zawodowo i emocjonalnie związana z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, którą współzarządza. Sercem także z innymi organizacjami, w tym Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, przy którym uczyła się i praktykowała animację społeczną, a także Stowarzyszeniem Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Zajmuje się edukacją osób dorosłych, holistycznym wpieraniem liderek i liderów w środowisku ich działania oraz rozwijaniem i zmianą w organizacji. Współautorka innowacji skierowanych do osób starszych i doświadczających ubóstwa oraz wykluczenia. Dziennikarka, członkini redakcji pisma środowisk seniorskich „Generacja”. Ambasadorka EPALE
Jacek Gralczyk 
Z wykształcenia pedagog.  Z wewnętrznej potrzeby animator kulturalny i społeczny. Z przypadku urzędnik samorządowy. Obecnie  aktywny edukator osób dorosłych i moderator  sytuacji edukacyjnych, takich jak konwenty, seminaria czy konferencje w różnorodnych formatach od klasycznych spotkań po OST, long table, word cafe itp. Współzałożyciel i edukator Instytutu Edukacji Zaangażowanej im. Heleny Radlińskiej.  Wykładowca Collegium Civitas w Warszawie. Trener prowadzący szkolenia w modelu tradycyjnych warsztatów, szkoleń online i  edukacji hybrydowej.
Ilona Klein-Tragier
Właścicielka marki Ilona Klein-Tragier – Wirtualne wsparcie biznesu. Zajmuje się wirtualną asystą, tworzeniem stron na Wordpress oraz prezentacją marki w mediach.
Dodatkowo jest współwłaścicielem Agencji Outsourcingu Usług Biznesowych KT Partnerzy, założycielką platformy edukacyjnej EDU Firma.
Jej głównym celem jest dążenie do utrzymania równowagi między życiem prywatnym i zawodowym. Korzysta z różnych narzędzi/aplikacji, które ułatwiają jej planowanie pracy, tworzenie harmonogramów oraz uwalniają od zbędnego przeklikiwania w pracy.
Prywatnie uwielbiam teatr, podróże oraz poznawanie nowych smaków, a w wolnych chwilach maluję i zaplatam makramy. Swoimi pasjami dzielę się na instagramie jako Way of Taste.
 
 

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z Koordynatorką:
malgorzata.sokolowska@fundacjarc.org.pl

Zadanie jest współfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 oraz ze środków Miasta Gdańska.
wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.