Czym jest Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich?

Celem prac PPBO jest znajdowanie i proponowanie optymalnych rozwiązań w sferze aktywności obywatelskiej i współpracy międzysektorowej. Chcemy, aby rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kluczowe decyzje w tej sferze były podejmowane na podstawie kompleksowych i wysokojakościowych analiz. Idea powołania formalnego Think Tanku poświęconego III sektorowi pojawiła się w wyniku kilkudziesięciu lat doświadczenia Fundacji RC w zakresie udzielania szerokiego wsparcia merytorycznego i organizacyjnego dla pomorskich NGO-sów. Z dotychczasowych raportów i analiz powstających w Fundacji wynika, że międzysektorowe wsparcie i sprawna współpraca jest jedną z najcenniejszych umiejętności.

Oferta 

Ekspertyzy prawne
Opinie mają na celu m.in. wyjaśnianie problemów prawnych, proponowanie rozwiązań, w tym też wariantowych, wydawanie rekomendacji.

Badania społeczne
Oferujemy realizację badań społecznych, opracowanie lokalnych strategii, analiz, diagnoz oraz ewaluacji projektów, których wyniki mogą zostać wykorzystane do skonstruowania określonych programów oraz dokumentów strategicznych.

Analizy i komentarze
Oferujemy realizację badań społecznych, opracowanie lokalnych strategii, analiz, diagnoz oraz ewaluacji projektów, których wyniki mogą zostać wykorzystane do skonstruowania określonych programów oraz dokumentów strategicznych.

Organizacja konferencji branżowych
Oferujemy kompleksową organizację konferencji, kongresów i innych wydarzeń (zarówno w formie stacjonarnej jak i online).

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.