„Zależy nam na zmianach” | Podsumowanie konferencji „Mamy wpływ. O (nie)stabilności zatrudnienia w NGO vol. 2”

“Czy stabilność zatrudnienia zapewni nam tylko władza publiczna? Czy na pewno zrobiliśmy wszystko, aby było lepiej? Czy jesteśmy samoświadomi naszych problemów i ich przyczyn? Czy nie powinniśmy częściej mówić wspólnym głosem?”- CZY MAMY WPŁYW? 

To tylko niektóre z pytań, jakie przed zgromadzonymi drugiej już edycji Konferencji „Mamy wpływ. O (nie)stabilności zatrudnienia w NGOpostawił Łukasz Samborski, dyrektor Fundacji RC. O tym jak ważnym tematem dla wszystkich związanych z 3. sektorem jest kwestia stabilności zatrudnienia, w minioną środę (22 marca) debatowali prelegenci oraz uczestnicy- obecni fizycznie lub w formie zdalnej.

“Nasze przeczucie jest takie, że jesteśmy na polu walki”- mówiła Marta Dietrich, koordynatorka projektu, w pierwszym, otwierającym panelu. “Po co nam armia? Bo bez niej nie będzie federalizacji w woj. pomorskim, a bez federalizacji nie będzie projektów rzeczniczych. Bez projektów rzeczniczych nie będzie zmian, a NA ZMIANACH NAM ZALEŻY.” Przedstawione wnioski sporządzone na podstawie badań (link) w ramach projektu „Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilnemu zatrudnieniu w organizacjach pozarządowych”, stanowiły podstawę do rozpoczęcia dyskusji o funkcjonowaniu 3. sektora, strategiach zatrudniania pracowników, specyfice pracy oraz organizacji działań w przyszłości. Realizowane strategie i wypracowane modele funkcjonowania w dalszym ciągu nasuwają jednak mało pozytywne wnioski.

Zaproszeni eksperci w swoich przemówieniach analizowali tematykę Konferencji pod różnym kątem. Julia Bednarek, socjolożka, od 10 lat związana z organizacjami pozarządowymi w Polsce, zaprezentowała raport Stowarzyszenia Klon/Jawor „Efekt mrożący ” i opowiedziała o sytuacji rzecznictwa interesów wspólnych NGO w Polsce. 

Łukasz Cieśliński w swoim wystąpieniu postawił na wgląd w rzeczywistą pracę animatorów na podstawie codziennych zadań wykonywanych przez Pracownię Pozarządową z Koszalina. Mirosław Grewiński (Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, profesor nadzwyczajny i prorektor w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, polityk społeczny) w przystępnej i skonkretyzowanej formie, poruszył tematykę związaną z ogólną stabilnością zatrudnienia, w kontekście usług świadczonych z poziomu formalnego i nieformalnego. 

Podczas wydarzenia odbyły się dwie, rozbudowane debaty. Pierwsza na temat: “Zatrudnienie niestabilne, czyli jak się pracuje w 3. sektorze”, której przewodził Robert Silski, a jego rozmówcami byli: Piotr Stec (Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych), Tomasz Keler (Centrum Inicjatyw Obywatelskich Słupsk), Natalia Siuda (Fundacja Inicjowania Rozwoju UP Foundation), Krzysztof Mularski (Instytut Metropolitalny), Michał Bruski  (Wojewódzki Urząd Pracy). Druga debata “Jak NGOsy (nie) dbają o swoje interesy?”, została poprowadzona przez Piotra Steca. Udział w rozmowie wzięli Julia Bednarek, Łukasz Cieśliński, Tomek Smorgowicz (Fundacja Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności HELISA) oraz Mirosław Grewiński.  Justyna K. Ochędzan (EESC- European Economic and Social Committee, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych) oraz Maciej Kunysz  (Stowarzyszenie EKOSKOP) reprezentanci Krajowej Rady Pożytku Publicznego, którzy połączyli się zdalnie prosto z Brukseli, odnieśli się do poruszanych zagadnień w kontekście doświadczeń europejskich.  

W związku z niezwykle aktywnym i ciągłym rozwojem sektora społecznego, wszystkie poruszane na Konferencji zagadnienia to aktualne zagrożenia, z którymi zmagają się nie tylko pracownicy organizacji pozarządowych, ale również m.in. partnerzy, wolontariusze, współdziałacze oraz odbiorcy. Wraz z prelekcją koordynatorki projektu – Marty Dietrich oraz debatami o działaniu i zatrudnieniu w NGO’sach, treści przedstawione podczas 4 godzin konferencji, stanowiły kompendium wiedzy o aktualnych problemach i zagrożeniach 3. sektora. Zwiększanie świadomości i podjęcie dialogu to zdecydowany krok ku wypracowaniu korzystnej i osiągalnej formy przeciwdziałania niepewnościom zatrudnienia w 3. sektorze. “Nie ma stabilności zatrudnienia w organizacjach pozarządowych, bez stabilnych i silnych organizacji pozarządowych.”

Wydarzenie poprowadził Robert Silski.

Całość Konferencji dostępna na: https://fb.watch/jqxjyVoDCU/

Fot. Tomasz Keler / CIO Słupsk

Fot. Przemysław Dorotyn

Patronaty honorowe:
🔸Rzecznik Praw Obywatelskich
🔸Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk
🔸Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz
🔸Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek

Patronat medialny:
🔸ngo.pl

Wydarzenie realizowane we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Wydarzenie jest częścią projektu prowadzonego przez Fundację RC i Pomorska Sieć COP pod hasłem „Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilnemu zatrudnieniu w organizacjach pozarządowych”. Konferencja realizowana jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.