Otwarcie OWES Obszar Gdański w ramach Regionalnego Forum Społecznej Odpowiedzialności | relacja

12 milionów na wsparcie ekonomii społecznej? To się dzieje.

“Ekonomia społeczna to nie zasiłki, to praca, płaca i godność.” – mówił Piotr Stec podczas otwarcia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

20 czerwca Fundacja RC celebrowała oficjalny start Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Gdańskiego (OWES). Wydarzenie odbyło się równolegle do Regionalnego Forum Społecznej Odpowiedzialności, które wspiera organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej we wdrażaniu normy ISO 26000. 

W ramach działalności OWES-u powstaną różnorodne podmioty, takie jak fundacje, stowarzyszenia, spółki non profit oraz spółdzielnie socjalne. Będą one oferować zatrudnienie osobom, które mają trudniejszy start na rynku pracy. Dotyczy to między innymi osób z niepełnosprawnościami, osób bezrobotnych, migrantów oraz tych, którzy wychodzą z uzależnień. Te organizacje będą nie tylko tworzyć miejsca pracy, ale także wspierać społecznie i zawodowo te grupy, pomagając im w reintegracji i zdobyciu nowych kompetencji. Dzięki temu inicjatywy te przyczynią się do budowania bardziej inkluzywnego rynku pracy i wspierania różnorodności w zatrudnieniu.

Dzień był wypełniony dyskusjami, warsztatami i entuzjazmem. 

W pierwszej części odbył się  panel  dyskusyjny z udziałem Małgorzaty Niemkiewicz (Współprzewodniczącej Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej), Ewy Sowińskiej (Partnerka ESO Audit, Mentorka studiów podyplomowych ESG w praktyce) i Pauliny Kremer (Wiceprezeska Spółdzielni Socjalnej Heca). Rozmowy o wyzwaniach i dotychczasowych doświadczeniach działalności lokalnych OWES-ów były bardzo inspirujące i żywe. 

Druga część dnia została poświęcona praktyce, podczas której obecni mogli szczegółowo zapoznać się z ustawą o ekonomii społecznej oraz dowiedzieć się, jak odpowiednio przygotować się do prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego. Podczas warsztatów poruszono również istotne zagadnienia dotyczące pozyskiwania dodatkowych środków na rozwój organizacji. Uczestnicy mieli okazję zgłębić się w normę ISO 26000, która odgrywa kluczową rolę w prowadzeniu odpowiedzialnego biznesu. Omawiano także znaczenie współpracy międzysektorowej i budowania wizerunku organizacji, co jest niezbędne do skutecznego działania na rynku. Nie zabrakło też warsztatów na temat współpracy z samorządem, która może przynieść wiele korzyści dla podmiotów ekonomii społecznej. Chętni mogli również poznać doskonałe narzędzie do zaprojektowania modelu biznesowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, jakim jest model Business  Canvas. To narzędzie pozwala na przejrzyste i efektywne planowanie działalności, umożliwiając organizacjom lepsze zrozumienie i komunikowanie swoich celów, strategii oraz wartości, jakie oferują. Dzięki temu uczestnicy zdobyli praktyczne umiejętności, które pomogą im w tworzeniu i rozwijaniu trwałych, społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw.

“Będziemy się starali wspierać tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej z myślą o nowych szansach rozwoju dla tych podmiotów, ale i dla osób zagrożonych wykluczeniami, osób z niepełnosprawnościami, dla uchodźców. By odnalazły się na rynku pracy, wspierając przedsiębiorczość społeczną. Notujemy obecnie niskie bezrobocie, lecz OWES ma wzmocnić partnerów pozarządowych, by służyć dla rozwoju lokalnego, by poszerzyć ofertę usług dla mieszkańców.” – mówił Łukasz Samborski, dyrektor Fundacji RC. 

Co to oznacza w praktyce? Projekt zakłada 120 nowych miejsc pracy w tym:

  • 20 miejsc pracy na cały etat, z dofinansowaniem na utworzenie miejsc pracy w kwocie 31 229 zł, oraz dodatkowo na utrzymanie miejsc pracy łącznie przez 12 miesięcy – w kwocie 32 400 zł (miesięcznie 2700 zł). Łącznie więc na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy na pełen etat pozyskano środki w wysokości 63 629 zł;
  • 50 miejsc pracy na 3/4 etatu z dofinansowaniem na utworzenie miejsc pracy w kwocie 31 229 zł, oraz dodatkowo na utrzymanie miejsc pracy łącznie przez 12 miesięcy – w kwocie 24 300 zł (miesięcznie 2025 zł). Łączna kwota: 55 529 zł;
  • 50 miejsc pracy na 1/2 etatu, z dofinansowaniem na utworzenie miejsc pracy w kwocie 31 229 zł, oraz dodatkowo na utrzymanie miejsc pracy łącznie przez 12 miesięcy – w kwocie 16 200 zł (miesięcznie 1350 zł). Łączna kwota: 47 429 zł.

Łącznie na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy zostanie przekazanych 6 420 480 zł – na terenie Gdańska, powiatu gdańskiego, kartuskiego oraz nowodworskiego.

Otwarcie OWES Obszar Gdański finansowane jest ze środków Unii Europejskiej. Projekt „Społecznie Odpowiedzialne NGO” realizowany jest w okresie od 1 maja 2022 do 31 października 2024 roku przez Instytut Nowych Technologii. Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności — Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.