Organizacjo z Pomorza! Zgłoś się do konkursu o Nagrodę Bursztynowego Mieczyka!

Fundacja RC do 03.11.2022 czeka na zgłoszenia do konkursu o Nagrodę Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego. To już 28. edycja inicjatywy skierowanej do pomorskich organizacji społecznych. W konkursie przewidziano 10 nagród finansowych lub rzeczowych w różnych kategoriach.  Uroczysta gala odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności w poniedziałek 5.12.2022. “Od wielu lat to święto 3.sektora, które nie tylko promuje działania prospołeczne na rzecz społeczności z naszego regionu, ale pokazuje, jak wielką siłę mają lokalne NGO” – podkreśla Łukasz Samborski, dyrektor Fundacji RC, organizator konkursu.

Jaka jest geneza konkursu?
Nagroda Bursztynowego Mieczyka została ustanowiona z inicjatywy Fundacji RC w 1994 roku przez ówczesnego Wojewodę Gdańskiego Macieja Płażyńskiego, a od 2010 r. nosi jego imię. Od 1999 r. jest to także trofeum wręczane laureatom wspólnie przez Wojewodę Pomorskiego i Marszałka Województwa Pomorskiego. To było pierwsze tego typu przedsięwzięcie w skali kraju jako przykład uznania i pochwały dla działań organizacji społecznych w formie nagrody na szczeblu regionalnym. Do tej pory nagrodą główną uhonorowano ponad 110 pomorskich organizacji pozarządowych, a wyróżnienia i nagrody specjalne otrzymało ponad 220 stowarzyszeń i fundacji.

“Nagroda Bursztynowego Mieczyka jest swoistym znakiem jakości pomorskich organizacji społecznych. To forma publicznego podziękowania, docenienia i wyrażenia najwyższego uznania dla bohaterów, jakimi są ludzie budujący sektor obywatelski w województwie pomorskim.” – dodaje Jerzy Boczoń, prezes Fundacji RC, inicjator konkursu. – “Dlatego każdego roku szczególnie zachęcamy organizacje działające w mniejszych miejscowościach na rzecz swoich społeczności, by opowiedzieli nam o lokalnych inicjatywach, zmianach i sukcesach.”

Kto może się zgłosić?
Każda organizacja społeczna z 3.sektora mająca siedzibę na terenie województwa pomorskiego. Do nagrody każdy nominuje się sam, wypełniając odpowiedni wniosek i przesyłając go mailem na wskazany adres do 3 listopada, godz.16.00. Laureaci nagrody z poprzednich lat mogą ponownie wystartować po upływie dwóch lat od poprzedniej wygranej.

Zgłoszenia można składać w siedmiu kategoriach:

  • Pomoc społeczna
  • Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna
  • Kultura
  • Edukacja
  • Społeczeństwo obywatelskie
  • Współpraca międzynarodowa
  • Debiut roku – do ubiegania się o nagrodę w tej kategorii „Debiut” uprawnione są organizacje, które zostały założone maksymalnie 18 miesięcy przed datą ogłoszenia konkursu (3.10.2022).

Mobilizacja w czasie pandemii w poprzednich dwóch latach, a w tym roku działania 3.sektora na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy, potwierdziły jak ważną rolę pełnią organizacje społeczne, jak elastycznie oraz celne potrafią diagnozować potrzeby, reagować i uruchamiać wsparcie na terenie całego województwa. Konkurs wyróżnia te inicjatywy, które mogą stanowić katalog dobrych praktyk i innowacji społecznych z bardzo różnych obszarów.

Dzięki ogromnej aktywności społecznej, dzięki zaangażowaniu ludzi na rzecz pomocy innym, jakość życia w województwie pomorskim, w tym nowych mieszkańców i mieszkanek z Ukrainy, zyskuje nowy, odpowiedzialny i prospołeczny wymiar”. – mówi Marta Kosińska, koordynatorka konkursu – “Co roku doceniamy tych na co dzień niewidocznych bohaterów. Zachęcam więc do aplikowania o Nagrody Bursztynowego Mieczyka. Pokażcie się ze swoimi działaniami! Każdy ma szansę na wygraną.

Na co zwraca uwagę Kapituła?
Organizacja powinna być inspiracją dla innych, stawiać na innowacyjne działania i niesztampowe rozwiązania. Kapituła przygląda się wiarygodności i oryginalności inicjatyw podejmowanych przez organizację, czy ma ona świeże podejście do sprawy, które odpowiada jej charakterowi. Ważna jest też trwałość, powtarzalność działań oraz współpraca z innymi partnerami, w szczególności z instytucjami sektora publicznego. Nagroda dotyczy całokształtu działalności organizacji na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego, działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie ekologii oraz za integrowanie i włączanie wolontariuszy i społeczności lokalnej.

Kto przyznaje nagrody?
Kapituła Konkursu składa się z  dwóch przedstawicieli Wojewody Pomorskiego, dwóch przedstawicieli Marszałka Województwa Pomorskiego, dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, laureatów z poprzedniego roku, przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przedstawiciela Europejskiego Centrum Solidarności, przedstawiciela Fundacji RC. Pracom Kapituły Konkursu przewodniczy przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego lub Urzędu Wojewódzkiego.

Fundatorami Nagród i Partnerami Konkursu są Samorząd Województwa Pomorskiego, Wojewoda Pomorski, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności, Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Senatu RP, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” oraz Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Organizatorem konkursu jest Fundacja RC.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Zawsze Pomorze, Magazyn Pomorski, Radio Gdańsk, ngo.pl, gdansk.pl

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.