Koordynator_ka Projektu  „Żelazne Fundamenty”

Czym są „Żelazne Fundamenty”? To szansa na niezależność finansową III sektora. Chcemy zbudować stabilny system organizacji pozarządowych w Gdańsku oraz na terenie całego województwa pomorskiego. Kapitał żelazny to środki, które pozwalają NGO-som: finansować swoje działania, zapewniają stabilność finansową oraz umożliwiają rozwój. Jeśli interesujesz się ekonomią, fundraisingiem, marketingiem i/lub rozwojem bezpieczeństwa finansowego w NGO, czekamy właśnie na Ciebie!

 

Od kandydatów/kandydatek oczekujemy:
– doświadczenia zawodowego w organizacjach pozarządowych;
– samodzielności w działaniu, dobrej organizacji pracy własnej i innych osób;
– pozytywnego nastawienia do pracy z ludźmi;
– umiejętności w organizacji eventów, seminariów, konferencji, kampanii społecznych;
– obsługi podstawowych programów wykorzystywanych w pracach biurowych
(np. Word, Excel, PowerPoint);
– aktywnego poszukiwania nowych rozwiązań na napotkane problemy czy trudności.

Dodatkowymi atutami będą:
– studia kierunkowe: ekonomia, finanse,marketing, pr,
– doświadczenie pracy w projektach dofinansowanych przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Obowiązki:
– koordynacja projektu, czyli całościowe czuwanie nad realizacją wszystkich przewidzianych w nich zadań z należytą starannością, zarządzanie pracą innych osób z zespołu projektu;
– dbałość o przestrzeganie zapisów umowy z grantodawcą, wymogów formalnych;
– organizacja seminariów, kampanii społecznych;
– utworzenie rady darczyńców oraz organizacja spotkań rady;
– nadzór nad pracą działu PR i promocji.

Oferujemy:
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub zlecenie w wymiarze ok. 3/5 etatu;
– indywidualną ścieżkę rozwoju;
– pracę stacjonarną z zespołem w Fundacji RC, w Gdańsku-Wrzeszczu, w historycznym Dworze Uphagena przy al. Grunwaldzkiej 5;
– wiele możliwości rozwoju wiedzy i umiejętności;
– możliwość realizowania własnych pomysłów w Fundacji (o ile są zgodne z jej celami);
– możliwość brania udziału w warsztatach doszkalających;
– działanie w 12-osobowym zespole o dużej rozpiętości – od 22 do 65 lat, od osób pilnujących struktury po kreatywnych szaleńców.
I etap rekrutacji: Osoby zainteresowane pracą w Fundacji RC prosimy o przesłanie swojego CV i listu motywacyjnego na adres rekrutacja@fundacjarc.org.pl . W tytule mejla prosimy napisać: „Koordynator(ka) KŻ’’
 w treści maila prosimy wkleić następującą treść:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

UWAGA! Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Informacje dodatkowe:
− planujemy, że koordynator/ka podejmie pracę w Fundacji ok. 1 sierpnia 2021

Koordynator_ka projektu „Pomorska Animacja Społeczna 2.0”

Poszukujemy osoby, która dołączy do zespołu Fundacji RC jako koordynatora(ki) projektu pt. ‘Pomorska Animacja Społeczna 2.0’ dotyczącego rozwoju animacji społecznej lokalnie (dzielnica Wrzeszcz w Gdańsku) jak i na terenie całego województwa pomorskiego.
Rozwijamy w Fundacji RC działania w obszarze animacji społecznej – realizujemy duże, ogólno-wojewódzkie projekty i inicjatywy dotyczące animacji, prowadzimy też działania na szczeblu lokalnym w zakresie edukacji animatorów, a także rozwoju zaangażowania społeczności lokalnych. W związku z tym szukamy osoby, która interesuje się tematyką animacji społecznej i chciałyby zaangażować się w prowadzone przez nas działania w tym obszarze.

Szukamy osoby, która:
– ma doświadczenie w koordynacji projektów/programów/działań społecznych;
– ma doświadczenie zawodowe w organizacjach pozarządowych;
– jest samodzielna/y w działaniu, potrafi dobrze organizować pracę swoją i innych osób, nie ma trudności z realizacją równolegle kilku zadań;
– chce rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w dziedzinie animacji społecznej i partycypacji;
– umie i lubi pracować z ludźmi;
– ma wysoką sprawność językową, potrafi pisać i redagować teksty;
– potrafi obsługiwać podstawowe programy wykorzystywane w pracach biurowych
(np. Word, Excel, PowerPoint);
– umie pisać i publikować na Facebooku posty i wydarzenia.

Dodatkowymi atutami będą:
– doświadczenie pracy w projektach dofinansowanych przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego;
– doświadczenie w realizacji działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;

Obowiązki:
– koordynacja projektu, czyli całościowe czuwanie nad realizacją wszystkich przewidzianych w nich zadań z należytą starannością, zarządzanie pracą innych osób z zespołu projektu;
– dbałość o przestrzeganie zapisów umowy z grantodawcą, wymogów formalnych;
– promocja działań projektowych poprzez kanały internetowe i social media;
– organizacja konferencji i wydarzeń (m.in. Forum Animacji Społecznej);
– nadzór merytoryczny nad pracą animatora społecznego;
– organizacja działań wolontariuszy Fundacji;
– organizacja szkoleń i superwizji dla animatorów społecznych.

Oferujemy:
–  świetną atmosferę w pracy;
–  zatrudnienie na podstawie umowy o zlecenie w wymiarze ok. 5/6 etatu;
– indywidualną ścieżkę rozwoju;
– pracę stacjonarną z zespołem w Fundacji RC, w Gdańsku-Wrzeszczu, w historycznym Dworze Uphagena przy al. Grunwaldzkiej 5;
– wiele możliwości rozwoju wiedzy i umiejętności;
– możliwość realizowania własnych pomysłów w Fundacji (o ile są zgodne z jej celami)
– możliwość brania udziału w warsztatach doszkalających;

Osoby zainteresowane pracą w Fundacji RC prosimy o przesłanie swojego CV i listu motywacyjnego na adres rekrutacja@fundacjarc.org.pl
W tytule mejla prosimy napisać: „Koordynator(ka) projektów”.

Informacje dodatkowe:
− koordynator/ka będzie pracował/a w biurze Fundacji RC w centrum dzielnicy Wrzeszcz Górny w Gdańsku
− planujemy, że koordynator/ka podejmie pracę w Fundacji ok. 15 lipca 2021 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.