Obecnie, w związku z pozyskaniem funduszy na realizację kolejnych działań, Fundacja RC poszukuje osób na poniższe stanowiska.

Uwaga! Rekrutację prowadzimy w sposób ciągły, aż do wyboru osoby o najbardziej adekwatnych kompetencjach. Nie czekaj, zgłoś się teraz! Wszystkie poniższe ogłoszenia są aktualne.

 

Koordynator_ka Projektów Społecznych

W związku z regularnym zwiększaniem liczby działań Fundacji poszukujemy osoby na stanowisko Koordynator/Koordynatorka Projektów Społecznych. 
Szukamy osoby, która: 
 • posiada doświadczenie zawodowe w pracy w organizacjach pozarządowych;
 • umie i lubi pracować z ludźmi, 
 • potrafi jasno i konkretnie komunikować się z innymi, ma odwagę przedstawiać swój punkt widzenia, 
 • ma doświadczenie i potrafi nawiązywać (oraz utrzymywać) partnerstwa między organizacjami;
 • jest samodzielna w działaniu, potrafi dobrze organizować pracę własną i innych osób; 
 • ma wiedzę na temat sytuacji organizacji pozarządowych w Polsce (istotne raporty: https://api.ngo.pl/media/get/137381, https://api.ngo.pl/media/get/108906)
 • ukończyła studia wyższe, 
 • potrafi obsługiwać podstawowe programy wykorzystywane w pracach biurowych (np. Word, Excel, narzędzia Google);
Dodatkowymi atutami będą:
 • ukończenie studiów wyższych w dziedzinie nauk społecznych / PR / marketing / współpraca z administracją,
 • doświadczenie w pracy przy kampaniach społecznych,
 • ukończenie doskonalących kursów w zakresie koordynacji i zarządzania projektami,
 • wiedza na temat organizacji pozarządowych (ich liczby, problemów, etc.) w Trójmieście i województwie pomorskim;
Do zadań koordynatora/ki będzie należało:
 • sprawna koordynacja projektów zgodnie z budżetem i harmonogramem,
 • zarządzanie zespołem projektowym,
 • nadzór nad harmonogramem działań projektowych,
 • monitoring postępu zadaniowego i finansowego projektu, w tym wskaźników projektowych,
 • zarządzanie ryzykiem projektu,
 • przygotowanie rozliczeń związanych z projektem,
 • współpraca z Działem Komunikacji i Promocji Fundacji – realizatorem działań promocyjnych projektu,
 • kontakt z grantodawcą w celu sprawnej realizacji projektu.
Oferujemy:
 • pracę w profesjonalnej i przyjaznej organizacji pozarządowej współpracującej szeroko z innymi organizacjami, osobami zaangażowanymi społecznie, instytucjami;
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub zlecenie,
 • zatrudnienie w wymiarze 1/2 – 4/5 etatu (do uzgodnienia) na okres minimum 29 miesięcy,
 • elastyczny czas pracy (pod warunkiem, że nie będzie utrudnieniem w realizacji celów projektowych)
 • pracę w jednej z dwóch form do wyboru: hybrydowej (stacjonarna + zdalna) lub w formie stacjonarnej z zespołem w Fundacji RC, w Gdańsku-Wrzeszczu, w historycznym Dworze Uphagena przy al. Grunwaldzkiej 5,
 • możliwość szerokiego rozwoju – wzrost wiedzy i umiejętności dzięki pracy w wykwalifikowanym zespole;
 • udział w profesjonalnych szkoleniach;
 • możliwość realizowania własnych pomysłów na inne działania w Fundacji (o ile są zgodne z jej celami);
 • pyszną kawę z ekspresu;
 • działanie w kilkunastoosobowym zespole o dużej różnorodności od osób pilnujących struktury po kreatywnych szaleńców
Chcielibyśmy, aby wybrana w rekrutacji osoba rozpoczęła pracę w Fundacji możliwie szybko.
Jak aplikować?
Osoby zainteresowane pracą w Fundacji RC prosimy o przesłanie na adres rekrutacja@fundacjarc.org.pl CV oraz krótkiego uzasadnienia decyzji o aplikowaniu na stanowisko.
W tytule maila prosimy napisać: „Koordynator/ka Projektów Społecznych’’
W mailu prosimy wkleić następującą treść: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”
Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
Zobacz, co robi Fundacja RC:
https://www.facebook.com/FundacjaRC
Zapraszamy!
 

Koordynator_ka projektu „Kompas Pomorskiej Animacji Społecznej”

Poszukujemy osoby, która dołączy do zespołu Fundacji RC jako koordynatora(ki) projektu dotyczącego rozwoju animacji społecznej.
Rozwijamy w Fundacji RC działania w obszarze animacji społecznej – realizujemy duże, ogólno-wojewódzkie projekty i inicjatywy dotyczące animacji, prowadzimy też działania na szczeblu lokalnym w zakresie edukacji animatorów, a także rozwoju zaangażowania społeczności lokalnych. W związku z tym szukamy osoby, która interesuje się tematyką animacji społecznej i chciałyby zaangażować się w prowadzone przez nas działania w tym obszarze.
Szukamy osoby, która:
– ma doświadczenie w koordynacji projektów/programów/działań społecznych;
– ma doświadczenie zawodowe w organizacjach pozarządowych;
– jest samodzielna/y w działaniu, potrafi dobrze organizować pracę swoją i innych osób, nie ma trudności z realizacją równolegle kilku zadań;
– chce rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w dziedzinie animacji społecznej i partycypacji;
– umie i lubi pracować z ludźmi;
– ma wysoką sprawność językową, potrafi pisać i redagować teksty;
– potrafi obsługiwać podstawowe programy wykorzystywane w pracach biurowych
(np. Word, Excel, PowerPoint);
– umie pisać i publikować na Facebooku posty i wydarzenia.
Dodatkowymi atutami będą:
– doświadczenie w realizacji działań dotyczących rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
Obowiązki:
– koordynacja projektu, czyli całościowe czuwanie nad realizacją wszystkich przewidzianych w nich zadań z należytą starannością, zarządzanie pracą innych osób z zespołu projektu;
– dbałość o przestrzeganie zapisów umowy z grantodawcą, wymogów formalnych;
– szczegółowe zadania zostaną przedstawione podczas rozmowy rekrutacyjnej.
Oferujemy:
–  zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie w wymiarze 1/2 etatu;
– indywidualną ścieżkę rozwoju;
– pracę stacjonarną z zespołem w Fundacji RC, w Gdańsku-Wrzeszczu, w historycznym Dworze Uphagena przy al. Grunwaldzkiej 5;
– wiele możliwości rozwoju wiedzy i umiejętności;
– możliwość realizowania własnych pomysłów w Fundacji (o ile są zgodne z jej celami)
– możliwość brania udziału w warsztatach doszkalających;
Osoby zainteresowane pracą w Fundacji RC prosimy o przesłanie swojego CV na adres rekrutacja@fundacjarc.org.pl
W tytule mejla prosimy napisać: „Koordynator(ka) projektów”.
Informacje dodatkowe:
− koordynator/ka będzie pracował/a w biurze Fundacji RC w centrum dzielnicy Wrzeszcz Górny w Gdańsku
− chcielibyśmy, by koordynator/ka podjęła pracę w Fundacji możliwie szybko.

 

Koordynator_ka Projektu „Żelazne fundamenty…”

Czy boli Cię panująca w III sektorze „grantoza” (uzależnienie działań NGO od grantów)? Zastanawiasz się, czy jest szansa, by temu zaradzić? Czy jest jakaś opcja, by organizacje pozarządowe mogły być spokojne o swoje finanse i miejsca pracy?
Jeśli choć na jedno pytanie Twoja odpowiedź zabrzmiała „TAK”, to jak najszybciej dołącz do zespołu Fundacji RC!. Zapraszamy do koordynacji projektu pt. „Żelazne Fundamenty – szansa na niezależność III sektora”.
To wymarzona praca dla osoby zainteresowanej udziałem w innowacyjnym na Pomorzu projekcie rozwojowym, dzięki któremu będzie możliwe wprowadzenie zmian w finansowym zarządzaniu organizacjami pozarządowymi. Głównym celem działań projektu jest wdrażanie rozwiązań, dzięki którym organizacja pozarządowa może mieć stałe finansowanie działalności statutowej i uniezależnić się od grantów.
Do zadań koordynatora/ki będzie należeć:
– organizacja wydarzeń otwartych i wewnętrznych (dwa seminaria / konferencje, spotkania rady, regularne spotkania wewnętrznego zespołu roboczego)
– ścisła współpraca z Fundraiserką Fundacji
– ścisła współpraca z Działem Komunikacji i Promocji
– dbałość o przestrzeganie zapisów umowy i kontakt z grantodawcą
Oczekiwane kompetencje:
– doświadczenie zawodowe w organizacjach pozarządowych;
– doświadczenie w organizacji seminariów, konferencji;
– obsługa podstawowych programów wykorzystywanych w pracach biurowych
(np. Word, Excel, narzędzia Google);
– samodzielność w działaniu, dobra organizacji pracy własnej i innych osób;
Dodatkowymi atutami będą:
– studia kierunkowe lub ukończone kursy: ekonomia, finanse, marketing, PR,
– doświadczenie pracy w projektach dofinansowanych przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Oferujemy:
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub zlecenie w wymiarze 1/2 etatu na okres minimum 16 miesięcy od dnia 1.09.2021 r.,
– możliwość szerokiego rozwoju – wzrost wiedzy i umiejętności, a w niedalekiej przyszłości możliwość dodatkowego zatrudnienia w realizacji innych działań Fundacji,
– pracę stacjonarną z zespołem w Fundacji RC, w Gdańsku-Wrzeszczu, w historycznym Dworze Uphagena przy al. Grunwaldzkiej 5;
– możliwość realizowania własnych pomysłów w Fundacji (o ile są zgodne z jej celami);
– możliwość brania udziału w warsztatach doszkalających;
– działanie w 12-osobowym zespole o dużej rozpiętości – obecnie od 22 do 65 lat, od osób pilnujących struktury po kreatywnych szaleńców.
Osoby zainteresowane pracą w Fundacji RC prosimy o przesłanie:
 • CV
 • krótkiego uzasadnienia swojej decyzji o aplikacji na stanowisko Koordynatora/ki (w treści maila)
na adres rekrutacja@fundacjarc.org.pl . W tytule mejla prosimy napisać: „Koordynator(ka) KŻ’’
w mailu oraz w CV prosimy wkleić następującą treść:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.
UWAGA! Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.