Nowe obostrzenia wynikające z rozporządzenia rządu w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii- NPP Wrzeszcz

W poniedziałek 28 grudnia 2020 r. weszły w życie nowe obostrzenia wynikające z rozporządzenia rządu w sprawie ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Utrudnienia mają potrwać do 17 stycznia 2021 r., czyli do zakończenia ferii zimowych.

Wprowadzono następujące obostrzenia:

– w  godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież do 16. roku życia musi przemieszczać się pod opieką rodzica lub opiekuna

Od reguły są wyjątki tj. dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej, dotarcie do miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, w przypadku małoletnich realizujących praktyczną naukę zawodu – dotarcie do miejsca realizacji tej nauki, powrót z nich do miejsca zamieszkania, przemieszczanie się w ramach obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego, przemieszczanie się w ramach półkolonii oraz weekendy.

– zostały zamknięte stoki narciarskie

– ograniczone jest prowadzenie działalności hotelarskiej. Usługi noclegowe będzie można świadczyć np. w hotelach robotniczych i hotelach dla pracowników sezonowych; dla osób wykonujących zawód medyczny; dla pilotów i załogi samolotów; dla kierowców wykonujących transport drogowy; dla pacjentów i ich opiekunów czekających na uzyskanie świadczenia zdrowotnego; dla funkcjonariuszy służb państwowych m.in. policji, ABW, SOP, straży pożarnej itd. W hotelach będą mogli być zakwaterowani również sportowcy i ich trenerzy, czy dyplomaci.

– zawieszona została działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness. Wyjątkiem są baseny, siłownie i kluby i centra fitness: działające w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów oraz dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.

– w obiektach handlowych lub usługowych o powierzchniach powyżej 2000 m kw. obowiązuje zakaz handlu detalicznego – będą jednak w takich miejscach mogły działać sklepy spożywcze, apteki, drogerie, księgarnie, sklepy zoologiczne, budowlane, meblowe, z akcesoriami samochodowymi, usługami telekomunikacyjnymi.

w powyższych obiektach obowiązuje zakaz prowadzenia działalności usługowej, z wyłączeniem usług: fryzjerskich, kosmetycznych, optycznych, medycznych, bankowych, pocztowych, polegających na wydawaniu i odbieraniu przesyłek, ubezpieczeniowych, naprawy pojazdów, myjni samochodowych, ślusarskich, szewskich, krawieckich, pralniczych oraz gastronomicznych polegających wyłącznie na przygotowywaniu żywności na wynos.

– do odwołania został przedłużony zakaz organizowania w domach imprez i spotkań powyżej 5 osób. Do tego limitu nie wlicza się jednak osoby organizującej imprezę oraz osób z nią mieszkających oraz osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

– w kościołach obowiązuje limit maksymalnie 1 osoby na 15 m kw., przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m. Jeżeli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, należy zachować dystans 1,5 m i zakryć usta i nos.

– organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku sportu zawodowego. Wydarzenia mogą odbywać się bez udziału publiczności.

– do odwołania zawieszono działalność uzdrowisk, sanatoriów i ośrodków rehabilitacji. Dopuszcza się jednak możliwość dokończenia trwających już turnusów. Wyjątkiem od wprowadzonej zasady są przypadki, w których zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.

– od 31 grudnia 2020 r. od godz. 19:00 do dnia 1 stycznia 2021 r. do godz. 6:00 na obszarze Polski przemieszczanie się osób jest możliwe wyłącznie w celu: wykonywania czynności służbowych lub zawodowych oraz wykonywania działalności gospodarczej oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.