Wsparcie liderów

Skąd czerpać wiedzę nt. różnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych, szczególnie gdy się dopiero zaczyna swoją przygodę z własną fundacją lub stowarzyszeniem? Gdańska Szkoła Liderów od wielu lat jest popularnym cyklem szkoleniowo-doradczym dla młodych liderów, podczas którego uczestnicy otrzymują różnorodną wiedzę przydatną w codziennej działalności społecznej. To także platforma wzajemnej integracji, wymiany doświadczeń, realizacji wspólnych inicjatyw. W ramach przedsięwzięcia funkcjonuje także Klub Absolwentów Gdańskiej Szkoły Lidera – w trakcie 11 edycji przewinęło się przez ten cykl blisko 130 reprezentantów gdańskich organizacji pozarządowych bądź tych działających na rzecz naszego Miasta.

 W 2019 r. udało nam się także uzupełnić ofertę o wsparcie dla animatorów lokalnych w ramach Pomorskiej Akademii Animatorów. To nie tylko cykl szkoleniowy ale także superwizje dla uczestników, wizyty studyjne ale także możliwość wsparcia trójsektorowych inicjatyw.      

Więcej w zakładce PROJEKTY. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.