Fundacja RC

Badania III Sektora

Aby wspierać, trzeba znać problemy, potrzeby i potencjały rozwojowe organizacji. Dlatego Fundacja RC systematycznie prowadzi “Badania kondycji III sektora” w województwie pomorskim. Staramy się, aby zabrane dane były porównywalne z danymi ogólnopolskimi. Przez wiele lat prowadziliśmy także monitoring środków publicznych przekazywanych organizacjom pozarządowym w różnych gminach naszego województwa. Badania realizowane są na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 

Pobierz: Raport z badań_ Kondycja III sektora 2018 

Pobierz: Kondycja trzeciego sektora w woj. pomorskim 2014

Pobierz: Kondycja trzeciego sektora w woj. pomorskim 2008

Pobierz: Kondycja trzeciego sektora w woj. pomorskim 2004