Jako jedni z pierwszych rozpoczęliśmy proces wspierania rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim. Naszym celem jest wzmocnienie ngo jakie daje trwała ekonomizacja ich działań, a w konsekwencji dywersyfikacja źródeł przychodu. Byliśmy  inicjatorem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra robota” oraz pomysłodawcą Klastra Ekonomii Społecznej. Wraz z Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Obszarem Metropolitalnym Gdańsk Gdynia Sopot, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Pracodawcami Pomorza realizowaliśmy pierwszą edycję OWES obejmując wsparciem zarówno obszar metropolitalny jak i nadwiślański. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.