Fundacja RC

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej


Jako jedni z pierwszych rozpoczęliśmy proces wspierania rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim. Naszym celem jest wzmocnienie ngo jakie daje trwała ekonomizacja ich działań, a w konsekwencji dywersyfikacja źródeł przychodu. Byliśmy  inicjatorem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra robota” oraz pomysłodawcą Klastra Ekonomii Społecznej. Wraz z Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Obszarem Metropolitalnym Gdańsk Gdynia Sopot, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Pracodawcami Pomorza realizowaliśmy pierwszą edycję OWES obejmując wsparciem zarówno obszar metropolitalny jak i nadwiślański.