Fundacja RC

Ekonomia społeczna

Jako jedni z pierwszych rozpoczęliśmy proces wspierania rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim. Chcemy przede wszystkim organizacje pozarządowe skorzystały z szansy jaką daje tzw. ekonomizacja swoich działań i uniezależnienie się od środków publicznych, tak by mogły sprawnie i profesjonalnie realizować zadania publiczne, świadczyć usługi społeczne, dostarczać dobra publiczne. Byliśmy także inicjatorem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra robota” oraz pomysłodawcą Klastra Ekonomii Społecznej.