Gdański Fundusz Sąsiedzki to program regrantingowy dofinansowany ze środków Miasta Gdańska.

Fundusz dedykowany jest zarówno mieszkańcom Gdańska, jak i lokalnym organizacjom pozarządowym, działających na rzecz społeczności lokalnych. Celem Funduszu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Gdańska w inicjatywy podejmowane na rzecz szeroko pojętego dobra wspólnego.

Operatorem Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego jest Fundacja RC.

W ramach konkursowego naboru wniosków, można uzyskać dofinansowanie na rzecz autorskich inicjatyw:

– tzw. MINIGRANTY do kwoty 700 zł – dostępne dla nieformalnych grup mieszkańców Gdańska (minimum 4-osobowych);

– granty do kwoty 7000 zł – dostępne dla gdańskich organizacji pozarządowych.

Inicjatywy wpisujące się w obchodów Gdańskich Dni Sąsiadów.

Organizacja imprez/spotkań o charakterze integracyjnym (realizowanymi poza Gdańskimi Dniami Sąsiadów).

Wspieranie inicjatyw prorodzinnych (np. kluby rodzica, kluby mam).

W  latach 2018 – 2020  udało się dofinansować  224 autorskie inicjatywy w poniższych obszarach: 

  1. Obchody Gdańskich Dni Sąsiadów, 
  2. Organizacjalokalnych imprez o charakterze integracyjnym i działań wspólnych w przestrzeni publ., 
  3. Wsparcie inicjatyw prorodzinnych (np. kluby rodzica, kluby mam)

Aktualne informacje znajdują się w zakładce PROJEKTY oraz na oficjalnej stronie GFS www.gfs.org.pl

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.