Wsparcie aktywnych mieszkańców

Dom Sąsiedzki

To oferta dla mieszkańców dzielnicy Wrzeszcz, którzy szukają alternatywny dla spędzania czasu wolnego w swojej dzielnicy bądź chcieliby pozyskać miejsce i wsparcie dla działań które już prowadzą. Dom Sąsiedzki to miejsce, w którym cała przestrzeń oddana właśnie mieszkańcom, jego a głównym celem działania jest wspieranie działań lokalnych i integracja sąsiedzka. To ich pomysły tworzą na bieżąco plan działania takiego miejsca, dzięki czemu mogą stawać się gospodarzami lub współgospodarzami takiego miejsca. Dom Sąsiedzki to także działania animacyjne w dzielnicy, podejmowanie współpracy z innymi instytucjami na terenie Wrzeszcza, które realizują podobne cele.

Gdański Fundusz Sąsiedzki logo

Gdański Fundusz Sąsiedzki

Celem Fundusz jest przede wszystkim zwiększenie zaangażowania mieszkańców Gdańska w inicjatywy podejmowane na rzecz szeroko pojętego dobra wspólnego, także w wymiarze dzielnicowym. To narzędzie umożliwiające dofinansowanie pomysłów na różne działania społeczne – od obchodów Gdańskich Dni Sąsiadów po inicjatywy prorodzinne czy festyny dzielnicowe. Środki dostępne są zarówno dla organizacji pozarządowych (max. Kwota 5000 zł) jak i niezrzeszonych grup mieszkańców (max. 500 zł).

Punkt nieodpłatnej Pomocy Prawnej Fundacja RC

Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych

To oferta dla mieszkańców Gdańska szukających kompetentnej pomocy prawnej w różnych mniej lub bardziej trudnych sytuacjach życiowych. Pomoc jest bezpłatna, dyżury odbywają się codziennie w dwóch punktach w Gdańsku – w Domu Sąsiedzkim na Orunii i Domu Sąsiedzkim we Wrzeszczu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.