1. Wsparcie organizacji pozarządowych

CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Stanowi zestaw usług dedykowanych gdańskim organizacjom pozarządowym. Choć oferta ta jest co roku modyfikowana, w swoim podstawowym wymiarze pozostaje niezmienna i opiera się na:

DZIAŁANIACH INKUBACYJNYCH
DZIAŁANIACH INFORMACYJNYCH
DORADZTWIE
SZKOLENIACH

GDAŃSKA SZKOŁA LIDERA

Skąd czerpać wiedzę nt. różnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych, szczególnie gdy się dopiero zaczyna swoją przygodę z własną fundacją lub stowarzyszeniem? Gdańska Szkoła Liderów jest popularnym cyklem szkoleniowo-doradczym dla młodych liderów, podczas którego uczestnicy otrzymują różnorodną wiedzę przydatną w codziennej działalności społecznej. To także platforma wzajemnej integracji, wymiany doświadczeń, realizacji wspólnych inicjatyw. W ramach przedsięwzięcia funkcjonuje także Klub Absolwentów Gdańskiej Szkoły Lidera – w trakcie 11 edycji przewinęło się przez ten cykl blisko 130 reprezentantów gdańskich organizacji pozarządowych bądź tych działających na rzecz naszego Miasta.

NAGRODA BURSZTYNOWEGO MIECZYKA

Prowadzenie organizacji pozarządowej to codzienna praca, realizacja mniejszych i większych projektów, godziny poświęcone na działania społeczne, często kosztem swojego czasu wolnego i swojej rodziny. Chcemy w ciągu całego intensywnego roku znaleźć czas docenienie swoich sukcesów i osiągnięć. Temu właśnie ma służyć Nagroda Bursztynowego Mieczyka dla pomorskich organizacji pozarządowych, przyznawana co roku w różnych kategoriach tematycznych.

BADANIA SEKTORA

Aby wspierać trzeba znać problemy, potrzeby i potencjały rozwojowe organizacji. Dlatego Fundacja RC systematycznie prowadzi Badania kondycji III Sektora w woj. Pomorskim. Staramy się aby zabrane dane były porównywalne z danymi ogólnopolskimi. Przez wiele lat prowadziliśmy także monitoring środków publicznych przekazywanych organizacjom pozarządowym w różnych gminach naszego województwa.

2. Wsparcie aktywnych mieszkańców

DOM SĄSIEDZKI

To oferta dla mieszkańców dzielnicy Wrzeszcz, którzy szukają alternatywny dla spędzania czasu wolnego w swojej dzielnicy bądź chcieliby pozyskać miejsce i wsparcie dla działań które już prowadzą. Dom Sąsiedzki to miejsce, w którym cała przestrzeń oddana właśnie mieszkańcom, jego a głównym celem działania jest wspieranie działań lokalnych i integracja sąsiedzka. To ich pomysły tworzą na bieżąco plan działania takiego miejsca, dzięki czemu mogą stawać się gospodarzami lub współgospodarzami takiego miejsca. Dom Sąsiedzki to także działania animacyjne w dzielnicy, podejmowanie współpracy z innymi instytucjami na terenie Wrzeszcza, które realizują podobne cele

GDAŃSKI FUNDUSZ SĄSIEDZKI

Celem Fundusz jest przede wszystkim zwiększenie zaangażowania mieszkańców Gdańska w inicjatywy podejmowane na rzecz szeroko pojętego dobra wspólnego, także w wymiarze dzielnicowym. To narzędzie umożliwiające dofinansowanie pomysłów na różne działania społeczne – od obchodów Gdańskich Dni Sąsiadów po inicjatywy prorodzinne czy festyny dzielnicowe. Środki dostępne są zarówno dla organizacji pozarządowych (max. Kwota 5000 zł) jak i niezrzeszonych grup mieszkańców (max. 500 zł).

PUNKT NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH

To oferta dla mieszkańców Gdańska szukających kompetentnej pomocy prawnej w różnych mniej lub bardziej trudnych sytuacjach życiowych. Pomoc jest bezpłatna, dyżury odbywają się codziennie w dwóch punktach w Gdańsku – w Domu Sąsiedzkim na Orunii i Domu Sąsiedzkim we Wrzeszczu.

EKONOMIA SPOŁECZNA

Jako jedni z pierwszych rozpoczęliśmy proces wspierania podmiotów ekonomii społecznej w województwie pomorskim. Chcieliśmy przede wszystkim aby organizacje pozarządowe skorzystały z szansy jaką daje tzw. ekonomizacja swoich działań i uniezależnienie się od środków publicznych, tak by mogły sprawnie i profesjonalnie realizować zadania publiczne, świadczyć usługi społeczne, dostarczać dobra publiczne. Byliśmy także inicjatorem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra robota” oraz pomysłodawcą Klastra Ekonomii Społecznej. Także dziś nasza kadra aktywnie wspiera proces ekonomizacji sektora.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.