Niestabilność zatrudnienia w NGO jest jednym z największych i najczęstszych problemów zgłaszanych przez pracowników NGO. Wskazują na to twarde dane płynące z raportów badawczych i eksperckich opracowań. Co więcej, u ponad połowy aktywnych NGO niestabilność zatrudnienia generuje realnie zagrażające ich istnieniu trudności.
Z drugiej strony rozwój NGO – konieczny, by przetrwała – wymaga ciągłej profesjonalizacji. Również grantodawcy z ramienia rządowego i samorządowego mają określone oczekiwania wobec NGO (zapewnienie trwałości działań, wyspecjalizowanej kadry, wkładu własnego). Pracownicy NGO, by tym wymaganiom sprostać, pracują jeszcze więcej (praca w nadgodzinach ma miejsce w 56% org. mających pracowników, przy czym w 53% z nich nadgodziny są rozliczane tylko czasem lub wcale; presję, by pracować więcej, odczuwa 45% badanych społeczników). Wymagania więc rosną, natomiast od 2014 roku liczba NGO zatrudniających os. na umowę o pracę nie zwiększyła się (GUS, 2018 r.).
Dzięki przeprowadzonym przez naszą Fundację badaniom ilościowym i jakościowym kondycji III sektora w woj. pomorskim (2004-2018) wiemy, że problem niestabilności zatrudnienia, w tym nadużywania umów cywilno-prawnych jest realnym problemem również na Pomorzu. Aż ⅓ tutejszych NGO zatrudnia stały, regularny zespół na umowy cywilnoprawne.
W odpowiedzi na te sytuacje powstał nasz projekt. Zakłada on powołanie w sektorze i wzmacnianie ruchu sojuszniczego, który wpłynie na kształtowanie się zachowań liderów i pracowników kolejnych organizacji pozarządowych. Partnerem w projekcie jest Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych. Zaplanowane w nim działania obejmą teren województwa pomorskiego.

O projekcie:

Nadrzędnym celem projektu jest poprawa stabilności zatrudnienia w III sektorze. W ramach projektu przeprowadzony zostanie monitoring wewnętrzny (sektora) oraz zewnętrzny (samorządowych polityk współpracy z NGO).  Po fazie zbierania danych powstanie 6 sojuszy lokalnych, działających dalej na rzecz stabilności zatrudnienia w NGO. Wyniki monitoringu  będą nagłaśniane, by wzmacniać ruch i podnosić świadomość społeczną.

Działania planowane w projekcie:

  1. Monitoring wewnętrzny (sektora) oraz zewnętrzny (samorządowych) polityk współpracy z NGO.
  2. Powstanie sojuszy lokalnych.
  3. Upublicznienie zebranych danych i stanowisk szerokiemu otoczeniu w regionie.
  4. Prezentowanie propozycji koniecznych zmian w lokalnych politykach publicznych, a także zmian w funkcjonowaniu NGO.
  5. Prezentowanie organizacjom pozarządowym wypracowanych propozycji zmian w ich funkcjonowaniu.
  6. Interwencje Grupy praktyków i ekspertów ds. stabilności zatrudnienia w pomorskim III sektorze w reakcji na nieprzewidziane zdarzenia.

Dołącz do nas

Jeśli chcesz razem z nami tworzyć  sieć zaangażowanych w badania nad kondycją III sektora organizacji, możesz dołączyć do nas wypełniając wniosek:
https://tiny.pl/9ck5r

Działania zrealizowane w projekcie

Zobacz, co robimy

Tu niedługo zobaczysz nasze działania

Otwórz
Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.