Lider dostępności dla gdańskich organizacji pozarządowych | Podsumowanie projektu

Od maja do grudnia 2022 Stowarzyszenie WAGA oraz Fundacja RC realizowali pilotażowy projekt “Lider dostępności” skierowany do gdańskich NGO. Jego celem było edukowanie i podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, wspieranie ich w zakresie realizacji wniosków o zapewnienie dostępności składanych do nich przez osoby uprawnione, prowadzenie konsultacji i szkoleń dla organizacji, które w ramach swoich zadań chciały zapewnić lub zwiększyć ich dostępność.  

Zdjęcie ze szkolenia z zakresu dostępności. Na zdjęciu widnieje grupa 8 osób siedzących przy stole, w tym jedna osoba na wózku inwalidzkim. Jedna osoba - prowadzący stoi przy ekranie z prezentacją. Zdjęcie ze szkolenia z zakresu dostępności. Na zdjęciu widnieje grupa 8 osób siedzących przy stole. W tle widać ekran z prezentacją.

Zadaniem Lidera było przede wszystkim doradztwo i edukowanie w czterech obszarach dostępności tj. architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej oraz zgodnie z gdańskimi politykami miejskimi, również dostępności społecznej.

Organizacje mogły skorzystać ze wsparcia Lidera w zakresie:
 • organizacji szkoleń mających na celu określenie warunków i potrzeb dotyczących spełnienia dostępności we własnym zakresie we wszystkich obszarach, zarówno w miejscach ich codziennej pracy, realizacji projektów, spotkań, warsztatów;
 • doradztwa i konsultacji eksperckich w zakresie określenia i dążenia do zapewnienia spełnienia warunków dostępności;
 • wsparcia organizacji w sytuacji, gdy nie może spełnić dostępności poprzez wypracowanie minimalnych warunków, poszukanie rozwiązań doraźnych jak m.in. wsparcia osoby asystującej, tłumacza PJM, zapewnienia stosownych urządzeń technicznych m.in. pętli indukcyjnej, lupy czy powiększalnika czy wynajęcia sali;
 • wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami w ramach otrzymanych zgłoszeń poprzez zapewnienie wsparcia osoby asystującej, zapewnienia tłumacza PJM lub zapewnienia stosownych urządzeń technicznych.
 •  

Zdjęcie ekranu przedstawia transmisję z 11. Forum Inicjowania Rozwoju. Na zdjęciu widnieją dwie panelistki, a w prawym dolnym rogu znajduje się tłumaczka polskiego języka migowego. Zdjęcie ekranu przedstawia transmisję z XVIII Gali Nagrody Bursztynowego Mieczyka. Na zdjęciu znajduje się prowadzący wydarzenie - Robert Silski, a w prawym dolnym rogu widnieje tłumacz polskiego języka migowego.

Jak działaliśmy?
 1. W dniach 30 i 31 lipca 2022 r. współtworzyliśmy Przystanek Równość na Jarmarku świętego Dominika w Gdańsku. Na potrzeby wydarzenia stworzyliśmy i wyprodukowaliśmy materiały promocyjno informacyjne (plansze i ulotki), informowaliśmy o ofercie Lidera i uczestniczyliśmy w przygotowanej na tę okazję grze miejskiej.Zdjęcie z Przystanku Równość, który odbywał się na Jarmarku św. Dominika w Gdańsku. Fotografia przedstawia osoby w namiocie stojące za stołami, na których leżą różne upominki i ulotki oraz turystów po drugiej stronie oglądających rzeczy. Na namiocie widnieje tabliczka “Święto równości. Misja: dostępność!”.
 2. Zrealizowaliśmy 3 cykle szkoleń. Spotkania były 4-dniowe, a każdy dzień z innej dostępności: społecznej, cyfrowej, architektonicznej i informacyjno komunikacyjnej. W szkoleniach uczestniczyły 23 organizacje pozarządowe.
  Prowadzącymi byli: Mateusz Tesner, Krzysztof Garski i Monika Domagalska-Ilińska.
 3. Wspieraliśmy organizacje przy realizowanych przez nie wydarzeniach, zapewniając większą dostępność poprzez tłumaczenia w Polskim Języku Migowym. W ten sposób wsparliśmy m.in. XXVIII Galę Nagrody Bursztynowego Mieczyka oraz 11 Forum Inicjowania Rozwoju. 
 4. Opracowaliśmy i stworzyliśmy ogólnodostępne webinary. Cztery nagrania przedstawiają w pigułce zagadnienia dostępności społecznej, cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Można zapoznać się z nimi na pod linkami:

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Gdańska.

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.