Konferencja „Współczesne wartości społeczeństwa obywatelskiego”

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych oraz Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych wraz z Samorządem Województwa Pomorskiego zapraszają organizacje pozarządowe, samorządowców oraz przedsiębiorców na konferencję otwierającą działalność think tanku obywatelskiego Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich pt. Współczesne wartości społeczeństwa obywatelskiego.

Konferencja odbędzie się w poniedziałek 28 września 2020 r., w godzinach 9:30-14:30, w Sali Polskie Niebo, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku.

Wydarzenie będzie się składać z dyskusyjnego panelu otwierającego, w którym wezmą udział wybitni eksperci oraz z paneli roboczych. 

>>> Udział w konferencji wymaga rejestracji – mailowo: biuro@fundacjarc.org.pl.

Uwaga, liczba miejsc ograniczona – po zgłoszeniu potwierdzimy możliwość udziału w konferencji jeśli będą dostępne miejsca.

Szczegółowy program wydarzenia poniżej:

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników. Powitalny serwis kawowy.

I. Wystąpienia wprowadzające 10:00 – 10:30

Łukasz Samborski – Kierownik projektu Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich
Andrzej Kowalczys – Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Wojciech Kaczmarczyk – dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
prof. Witold Toczyski – Przewodniczący Rady Programowej Pomorska Pracownia Badań Obywatelskich – refleksja obywatelska Współczesne wartości społeczeństwa obywatelskiego

II. Panel otwierający 10.30 – 11.30

Uczestnicy panelu:
prof. Marek Rymsza – Uniwersytet Warszawski
prof. Cezary Obracht-Prondzyński – Uniwersytet Gdański, Prezes Instytutu Kaszubskiego
Magdalena Skiba – Kierownik Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych w Urzędzie Miasta Gdańska
dr Adam Mikołajczyk – Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
Marta Gumkowska – Koordynatorka Badań Stowarzyszenia Klon/Jawor
Moderacja: Jerzy Boczoń – Prezes Fundacji RC, kierownik ds. badań Pomorskiej Pracowni Badań Obywatelskich

III. Przerwa kawowa: 11.30 – 11.45

IV. Warsztaty robocze 11.50-13.00

Panel społeczny – moderacja dr Krzysztof Stachura, Uniwersytet Gdański

Głosy wprowadzające:
Piotr Stec, Prezes Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych
dr Małgorzata Niemkiewicz, Dyrektor MOPR w Gdańsku

Panel ekonomiczny – moderacja Alicja Zajączkowska, PrePost Consulting

Głosy wprowadzające:
Ewa Liegman, Prezeska Hospicjum Pomorze Dzieciom
Arkadiusz Jachimowicz, Prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Panel prawny – moderacja Marta Gumkowska, Stowarzyszenie Klon/Jawor

Głosy wprowadzające:
Michał Guć, Wiceprezydent Miasta Gdyni
Małgorzata Tarasiewicz, NEWW (Network of East-West Women) Polska


V. Podsumowanie paneli roboczych i rekomendacje 13.00-13.25

dr Krzysztof Stachura, Alicja Zajączkowska, Marta Gumkowska

VI. Podsumowanie
13.25-13.40 Wojciech Kaczmarczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

VII. Zamknięcie konferencji 13.45-13.50

Łukasz Samborski, Jerzy Boczoń

VIII. Lunch 13.50

Dofinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich oraz ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego.

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.