Kompleksowe Centrum Poradnictwa

Zadanie polega na poszerzeniu zakresu i podniesieniu jakości działań poradniczych oraz stworzeniu Kompleksowego Centrum Poradnictwa (KCP). Aby zapewnić organizacji płynność i rozwój, stworzymy i wdrożymy m.in. strategię rozwojową, a także fundraisingową KCP.
Zrealizujemy ponad 170 godzin nieodpłatnych porad prawnych, obywatelskich, konsumenckich dla minimum 140 osób w potrzebie. Będą one odbywały się również w ramach Mobilnych Punktów Porad.